Atomvåpen

I dag eksisterer det ca. 13 000 atomvåpen i verden, fordelt på ni land. USA og Russland har ca. 1800 av disse i høy beredskap – klare til å skyte ut på kort varsel. 

Atomvåpen er en trussel mot hele menneskeheten. Bruk av atomvåpen vil innebære katastrofale konsekvenser for både mennesker og natur, og sannsynligvis kreve millioner av menneskeliv. I tillegg til at det ville kunne bli brukt aktivt av statlige aktører, finnes det også eksempler på at en ulykke eller misforståelse har vært farlig nær å føre til bruken av atomvåpen. Det er også en fare for at atomvåpen havner i hendene til for eksempel terrorgrupper.

Det internasjonale samfunnet må kjempe sammen for å presse stormaktene til å signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud. For å få til dette må vi selv gå foran. 

SU vil:

  • At Norge signerer og ratifiserer FNs atomvåpenforbud.
Del denne saken