Asyl og flyktninger

I 2015 oppsto det en alvorlig solidaritetskrise, som følge av den arabiske våren og borgerkrigen i Syria. Dette førte til en enorm flyktningstrøm til Europa, den største siden andre verdenskrig. En million flyktninger ankom Europa dette året, og av dem kom 800 000 til Hellas. EU reagerte på dette ved å stenge grensene inn til resten av Europa. Resultatet er at mange flyktninger har blitt fanget i flyktningleirer i Hellas, uten mulighet til å komme seg videre.

Europa har blitt en «festning» som holder flyktningene på unna. Det har blitt bygget en usynlig mur rundt Hellas, og Hellas selv forsøker å hindre flyktninger i å komme inn i landet. Dette gjøres gjennom såkalte «ulovlige pushbacks», der båter blir tvunget tilbake på havet. Den europeiske kystvakten, Frontex, har også vært involvert i å skjule denne ulovlige praksisen. Menneskene som bor i leirer som Moria-leiren er vitner til grove menneskerettighetsbrudd.

EU sin flyktningpolitikk er preget av manglende solidaritet. Gjennom Dublin-avtalen sikrer EU at færrest mulig flyktninger bosetter seg i EU-land. Det skapes en slags «mur» rundt Europa, og Frontex bidrar til ulovlige pushbacks, noe som fører til at flere som er drevet på flukt, mister livet i Middelhavet. Selv om EU kaller seg solidarisk, avslører sannheten en flyktningpolitikk med rasistiske trekk.

SU vil:

  • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot.
  • Avvikle midlertidig opphold for barn.
  • Sikre asylretten ved å følge internasjonale konvensjoner og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.
  • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot etter FNs anbefalinger.
Del denne saken