Assistert befruktning/eggdonasjon

Eggdonasjon er et av de store stridsspørsmålene i debatten rundt endringen av bioteknologiloven. SU mener det burde være lov å donere overskuddsegg etter avsluttet assistert befruktning, men ikke at det skal være tilgang for alle kvinner å donere egg. Dette vil gjøre at ufrivillig barnløse får større mulighet til å få barn.

Eggdonasjon krever at donor går igjennom en rekke hormonbehandlinger i forkant, for deretter å gjennomgå et kirurgisk inngrep der eggene blir tatt ut av livmoren. Det finnes ingen langtidsstudier på hvilke effekter denne behandlingen har. Derfor kan fertilitetsklinikker fortelle donorer at det ikke finnes noen bekreftede bivirkninger av behandlingen. I kommersiell eggdonasjon er det fertilitetsklinikkene som betaler for egg. Kvinnene som donerer får noen tusen kroner, mens klinikkene får betalt flere titalls tusen av par som ønsker å kjøpe egg. Behovene og ønskene til kundene, derunder kvinner og par med penger, blir prioritert høyere enn sikkerheten til donorene, så klinikken kan tjene mest mulig penger.

Derfor er det viktig å ha et godt regelverk knyttet til eggdonasjon som fjerner muligheten for en kommersiell industri og ikke legger press på de som donerer, slik at det er reelt frivillig. SU ønsker at rammene for eggdonasjon skal være de samme som dagens regelverk for sæddonasjon. Det betyr at donor må være ukjent for den som mottar (det kan ikke være en søster, venn eller lignende). Donor kan samtidig ikke være anonym, slik at barnet kan få anledning til å vite hvem den biologiske moren er. Det skal heller ikke være mulig å gi annen betaling enn reisekompensasjon.  Slik det er i dag kan en kvinne likevel motta opp til 5% av 1G, per egguttak, som utgjør ca. 5000kr. Når eggdonasjon kompenseres på denne måten kan det føre til at det fremstår som et lukrativt tilbud for studenter og andre kvinner med lav inntekt. 

Etter at eggdonasjon ble tillatt i Norge ser vi at mange kvinner utsettes for målrettet reklame fra private klinikker som fremstiller eggdonasjon som en god alternativ inntektskilde. Denne kommersialiseringen av eggdonasjon bidrar til å friste unge kvinner med dårlig råd til å donere egg. Dette strider med prinsippet om at det kun skal være tillatt med altruistisk eggdonasjon. 

For lesbiske par og andre kjønnsskeive kan det være aktuelt å donere egg til partneren sin. Dette er noe prinsipielt annerledes enn eggdonasjon til andre. I dag er partnerdonasjon av egg bare tillatt for likekjønnede par som består av to kvinner som ble født som kvinner. Transmenn har ikke rett til å donere egg til partneren fordi det ikke er et likekjønnet kvinnelig par, og ikke-binære har bare rett til partnerdonasjon hvis begge har kvinne som juridisk kjønn. Dette er nok et eksempel på diskriminering av kjønnsskeive i samfunnet vårt. SU mener at lovverket må endres slik at transmenn og ikke-binære sikres rett til å fryse ned egg og donere egg til egen partner.

SU vil:

  • Innføre et forbud mot all altruistisk og kommersiell eggdonasjon unntatt donasjon til egen partner. 
  • At det gjøres tilstrekkelig forskning på hormonbehandlingen eggdonorer må gjennomgå. 
  • Innføre forbud mot all reklame for eggdonasjon. 
  • At transmenn og ikke-binære sikres rett til å fryse ned egg til eget bruk.
Del denne saken