Arv og formue

Forskning viser at et samfunn med lave forskjeller bidrar til mindre kriminalitet, bedre psykisk helse og mer tillit i samfunnet. Store økonomiske forskjeller er også udemokratisk. Penger kan brukes til å kjøpe aksjer, støtte bedrifter, partier og organisasjoner. Dersom vi har store økonomiske forskjeller, vil de rikeste kunne bruke pengene sine til å støtte aktører (for eksempel organisasjoner, bedrifter og politiske partier) som fører en agenda de er enig i. Dermed kan de bruke sin rikdom til å få sine meninger og holdninger frem, noe folk med dårligere råd ikke kan.

For å motvirke store økonomiske forskjeller bruker vi skattesystemet til å omfordele penger. Jo rikere du er, jo mer skatt betaler du. Jo fattigere du er, jo mindre skatt betaler du og jo mer penger får du fra staten.

Vi i SU er for arveskatten. Det er fordi vi mener det er urettferdig at noen barn skal få et lettere liv fordi de tilfeldigvis ble født av en familie de kan arve mye penger av. Det svekker også motivasjonen til å skulle skape et rettferdig samfunn for de som har arvet mye penger fra foreldrene sine.

Vi i SU er også for formuesskatten fordi den sørger for at store bedrifter må investere pengene sine tilbake i bedriften, noe som skaper flere jobber, istedenfor å ta ut pengene i store lønninger til de få, øverste eierne i bedriften.

SU vil:

  • Gjeninnføre skatt på arv.
  • Øke formuesskatten for dem med høyest formue og bruke pengene til å styrke velferden for alle.
Del denne saken