Arbeidsrettigheter på pensum

Det du ikke vet, kan du ha vondt av

Norge er et godt land å bo i. Takket være arbeidere som samlet seg i fagbevegelsen for å kjempe for felles rettigheter har vi den levestandarden som vi har i dag. Dessverre ser vi at de rettighetene som har blitt kjempet gjennom i over hundre år nå er truet. I tillegg ser vi at det er færre og færre som organiserer seg i fagbevegelsen, dette gjør det vanskeligere å beskytte våre rettighetene.

Dette kommer av at vi unge i dag ikke får muligheten til å lære om våre rettigheter, og dette gjør oss sårbare for utnyttelse på arbeidsplassen. Samtidig er det veldig mange som organiserer seg i fagbevegelsen som kjemper for våre arbeidsrettigheter hver dag. Sosialistisk Ungdom ønsker at alle skal ha en trygg arbeidsplass, også når du går på skole eller studerer ved siden av. Derfor må flere organisere seg og arbeidsrettigheter inn i skolen.

Sosialistisk Ungdom vil:

  • Sørge for at du på skolen lærer om dine rettigheter i arbeidslivet og hvordan vi har fått de.

Øke organisasjonsgraden blant unge. Se mer: LO og fagbevegelsen

Del denne saken