Arbeidsrettigheter på pensum

Norge er et godt land å bo i. Det er takket være arbeidere som samlet seg i fagbevegelsen for å kjempe for felles rettigheter at vi har den levestandarden som vi har i dag. Dessverre ser vi at de rettighetene som har blitt kjempet gjennom i over hundre år nå er truet. I tillegg ser vi at det er færre og færre som organiserer seg i fagbevegelsen. Dette gjør det vanskeligere å beskytte våre rettigheter.

Mange unge er i arbeidslivet uten å være klar over hvilke rettigheter de har. Hver sommer går LOs sommerpatrulje rundt og undersøker arbeidsforholdene ved forskjellige arbeidsplasser. De prater spesielt med ungdommer i sommerjobb, og avdekker brudd på arbeidsmiljøloven. Fra før pandemien til nå økte antallet brudd på loven med nesten 40%. Ungdommer finner seg altså i arbeidsforhold som er ulovlige, fordi vi ikke er klar over hvilke rettigheter vi har.

Vi som er unge i dag får ikke muligheten til å lære om våre rettigheter og det gjør oss sårbare for utnyttelse på arbeidsplassen. Samtidig kjemper fagbevegelsen for våre arbeidsrettigheter hver dag. Sosialistisk Ungdom ønsker at alle skal ha en trygg arbeidsplass, også når du går på skole eller studerer ved siden av. Derfor må flere organisere seg og vi må få arbeidsrettigheter på pensum.

SU vil:

  • Sørge for at du på skolen lærer om dine rettigheter i arbeidslivet og hvordan vi har fått dem.
  • Øke organisasjonsgraden blant unge.
Del denne saken