Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Arbeidsmiljøloven sier noe om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.  Høyresidens endringer i arbeidsmiljøloven går utover fritid, helse og retten til å bestemme over egen tid og eget liv.

Arbeidsmiljøloven verner om arbeidernes rettigheter. Den sikrer anstendig lønn, gode ferieordninger og sykelønnsordninger. Med den stadig økende konkurransen blant internasjonale bedrifter, og flere land i økonomisk krise, er disse rettighetene under stadig angrep. Derfor ønsker SU en moderne arbeidsmiljølov som gjør arbeidslivet og arbeidsmiljøet enda bedre enn det er i dag. 

Høyreregjeringa (2013- 2021) vedtok flere endringer i arbeidsmiljøloven. Blant annet økte de adgangen til å ansette midlertidig. Midlertidige ansettelser fører til økonomisk usikkerhet, økt risiko for både skade og uførhet, og mindre pensjon. I tillegg har de endret på arbeidstidsordningene, slik at sjefen kunne pålegge flere timer overtid, økt maksimal arbeidstid per dag og erstattet forbudet mot søndagsjobbing. Disse endringene er i eiernes interesser, ikke arbeidernes. Arbeiderne får en mindre forutsigbar hverdag, mindre fritid og færre rettigheter. 

Så mange stillinger som mulig må ligge under arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har i dag ansvaret for å undersøke om stillinger som i dag er unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har grunnlag for dette ved å være ledende eller særlig uavhengige stillinger. For å kunne utføre dette arbeidet i større grad enn i dag skal de få mer midler øremerket dette arbeidet.

SU vil:

  • At det skal tilstrebes at så mange som mulig stillinger skal ligge under arbeidsmiljøloven og at arbeidstilsynet skal få mer midler øremerket for å undersøke de som i dag er utenfor.
  • Senke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven tilbake til 70 år.
  • Øke arbeidstilsynets midler.
Del denne saken