Arbeidsmiljøloven

Videre må så mange stillinger som mulig ligge under arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har i dag ansvaret for å undersøke om stillinger som i dag er unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har grunnlag for dette ved å være ledende eller særlig uavhengige stillinger. For å kunne utføre dette arbeidet i større grad enn i dag skal de få mer midler øremerket dette arbeidet.

Sosialistisk Ungdom vil:

  • At det skal tilstrebes at så mange som mulig stillinger skal ligge under arbeidsmiljøloven og at arbeidstilsynet skal få mer midler øremerket for å undersøke de som i dag er utenfor.
  • Lovfeste retten til hele stillinger.
  • Gjøre offentlig sektor til en foregangsaktør for faste og hele stillinger.
  • At grunnbemanninga økes i sektorer som preges av deltidsstillinger.
  • At midlertidige ansatte har rett til å bli fast ansatt etter ett år. Alle midlertidige ansettelser må begrunnes. 
  • At den generelle tilgangen til midlertidig ansettelse avskaffes.
  • Forbud mot ansettelser i nullprosentstillinger og ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
  • Senke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven tilbake til 70 år.
  • Øke arbeidstilsynet midler 
Del denne saken