Arbeidsmiljøloven

Så mange stillinger som mulig må ligge under arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har i dag ansvaret for å undersøke om stillinger som i dag er unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har grunnlag for dette ved å være ledende eller særlig uavhengige stillinger. For å kunne utføre dette arbeidet i større grad enn i dag skal de få mer midler øremerket dette arbeidet.

Sosialistisk Ungdom vil:

  • At det skal tilstrebes at så mange som mulig stillinger skal ligge under arbeidsmiljøloven og at arbeidstilsynet skal få mer midler øremerket for å undersøke de som i dag er utenfor.
  • Senke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven tilbake til 70 år.
  • Øke arbeidstilsynets midler
Del denne saken