Arbeidsinnvandring og sosial dumping

Bilde fra Unsplash.com

Arbeidsinnvandring er viktig og nødvendig for Norge. Vi har behov for mer arbeidskraft enn det vi har i landet fra før. Samtidig gjør EØS- og Schengen-avtalen at Norge ikke kan regulere arbeidsinnvandringen slik vi selv ønsker. EUs regler åpner for fri flyt av arbeidskraft, og fører til en lønnskonkurranse blant arbeidere i ulike land. I Norge ser vi at dette fører til sosial dumping hvor arbeidsgiverne utnytter lavere standarder i andre land til å gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår her i Norge. Arbeidsgiverne vinner, mens  arbeidere, uansett nasjonalitet, taper.

Sosialistisk Ungdom vil melde Norge ut av EØS og Schengen slik at vi kan regulere arbeidsinnvandringen på en måte som ivaretar gode lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge.

Våre løsinger:

  • Innføring av Telemarksmodellen i hele landet. Modellen åpner for å stenge useriøse arbeidsgivere ute.
  • Introduksjonsprogrammet for innvandrere skal inneholde opplæring i arbeidslivet og fagbevegelsens arbeid.
  • Innføre kursing og testing i arbeidsmiljøloven for alle som søker arbeidstillatelse i Norge.
  • Arbeidsinnvandrere må søke om tillatelse og behandles likt uansett hvor i verden de kommer fra.
  • Alle innvandrere må få tilbud om språkopplæring.
  • Norske bedrifter i utlandet må gi arbeiderne sine en lønn de kan leve av og motvirke sosial dumping i landet i opererer i.
Del denne saken