Arbeidsinnvandring og sosial dumping

Arbeidsinnvandring er viktig og nødvendig for Norge. Vi har behov for mer arbeidskraft enn det vi har i landet fra før. Samtidig gjør EØS- og Schengen-avtalen at Norge ikke kan regulere arbeidsinnvandringen slik vi selv ønsker. EUs regler åpner for fri flyt av arbeidskraft, og fører til en lønnskonkurranse blant arbeidere i ulike land. I Norge ser vi at dette fører til sosial dumping. Sosial dumping er når arbeidsgiverne utnytter det at arbeidere fra andre land er vant med lavere standarder, til å gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår her i Norge. Arbeidsgiverne vinner på dette, mens arbeiderne, uansett nasjonalitet, taper. 

Sosialistisk Ungdom vil melde Norge ut av EØS og Schengen slik at vi kan regulere arbeidsinnvandringen på en måte som ivaretar gode lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge. Arbeidere i Norge skal få rask tilrettelegging til arbeidsmarkedet, uavhengig av hvor de kommer fra. Den norske modellen og arbeidsmiljøloven må være en del av introduksjonsprogrammet, samtidig som arbeidsinnvandrere får en innføring i arbeidsmiljøloven for å få arbeidstillatelse i Norge. 

SU vil:

  • Innføre Telemarksmodellen i hele landet. Modellen åpner for å stenge useriøse arbeidsgivere ute.
  • Introduksjonsprogrammet for innvandrere skal inneholde opplæring i arbeidslivet og fagbevegelsens arbeid.
  • Innføre kursing og testing i arbeidsmiljøloven for alle som søker arbeidstillatelse i Norge.
  • Arbeidsinnvandrere må søke om tillatelse og behandles likt uansett hvor i verden de kommer fra.
  • Alle innvandrere må få tilbud om språkopplæring.
  • Norske bedrifter i utlandet må gi arbeiderne sine en lønn de kan leve av og motvirke sosial dumping i landet de opererer i.
Del denne saken