Arbeiderstyrte bedrifter

Bilde: You X Ventures fra Unsplash

I dag er det et fåtall av i befolkningen som eier arbeidsplassene våre, og tjener penger på det arbeidet vi gjør. Det forventes at vi drar på jobb og bidrar til samfunnet, men det er de som eier arbeidsplassene, ikke vi som jobber, som nyter godt av overskuddet fra arbeidet. Dette er urettferdig.

Sosialistisk Ungdom vil:

  • At staten utvikler gode tilskudds-, låne og garantiordninger for arbeiderstyrte bedrifter.
  • Gjøre det enklere for arbeidere å kunne kjøpe aksjer i bedrifter de selv er ansatt i.
  • Opprette gratis veiledningsordninger for arbeiderstyrte bedrifter.
  • Gjennomgå skattesystemet for å fremme skattetiltak som kan stimulere til flere arbeiderstyrte bedrifter.
  • Gjøre det enklere å drive samvirkelag.
  • Styrke arbeiderrepresentasjonen i bedriftsstyrer gjennom å kreve økt representasjon av ansatte.

Del denne saken