Arbeiderstyrte bedrifter

I dag er det et fåtall av befolkningen som eier arbeidsplassene våre, og tjener penger på det arbeidet vi gjør. Det forventes at vi drar på jobb og bidrar til samfunnet, men det er de som eier arbeidsplassene, ikke vi som jobber, som nyter godt av overskuddet fra arbeidet. Dette er urettferdig, fordi det fører til at makten over våre liv ikke ligger hos oss som arbeidere, men heller hos de som eier vår arbeidsplass. Eierne av bedriften kan flytte arbeidsplassen utenlands for å selv få større profitt, selv om bedriften går bra. Dette er både urettferdig og udemokratisk.

Sosialistisk Ungdom ønsker et arbeidsmarked der arbeidere får muligheten til å være med å styre sin egen arbeidsplass. For å få til dette skal staten legge til rette for at det blir enklere å drive arbeiderstyrte bedrifter, gjennom tiltak som å gjøre det enklere for arbeidere å kjøpe aksjer i bedrifter de selv er ansatt i, og gjøre det enklere å drive samvirkelag.

SU vil:

  • At staten utvikler gode tilskudds-, låne og garantiordninger for arbeiderstyrte bedrifter.
  • Gjøre det enklere for arbeidere å kunne kjøpe aksjer i bedrifter de selv er ansatt i.
  • Opprette gratis veiledningsordninger for arbeiderstyrte bedrifter.
  • Gjennomgå skattesystemet for å fremme skattetiltak som kan stimulere til flere arbeiderstyrte bedrifter.
  • Gjøre det enklere å drive samvirkelag.
  • Styrke arbeiderrepresentasjonen i bedriftsstyrer gjennom å kreve økt representasjon av ansatte

Del denne saken