Antirasisme

Rasismen er ikke bare urettferdig, den er hatefull, voldelig og farlig og den finnes i det norske samfunnet. De siste årene har rasismen utviklet seg i en enda farligere retning. Høyreekstremister har gått fra å spre budskapet sitt i små ekkokamre til å organisere seg i grupper som ikke er redde for å markere seg i det offentlige rom.

Vi har en regjering som subsidierer rasistiske organisasjoner som Human Rights Service, vi har en skremmende vekst i høyreekstreme miljøer og organisasjoner som Stopp Islamiseringen av Norge får en større plass i den offentlige debatten enn tidligere. Politiet varsler en økning i  uttalt fremmedfiendtlighet og at kritikken av dette møtes med henvisning til ytringsfrihet og politisk korrekthet. 

Dette er ikke tilfeldigheter, det er en direkte konsekvens av prioriteringene til den blåblå regjeringen som ikke evner å slå ned på holdningene og språkbruken til egne regjeringsmedlemmer eller partifeller, og som nekter å sette antirasisme på dagsorden.

Motsvaret til dette er en sterk antirasistisk stemme i samfunnsdebatten, og en organisert motbevegelse. Alle skal føle seg trygge uansett hvilken bakgrunn de har, og det skal ikke være tvil i samfunnet eller i samfunnsdebatten om at alle er like mye verdt.  Derfor vil SU være et motsvar til fremmedfiendtlighet og rasisme  i Norge og føre en klar antirasistisk politikk.

Del denne saken