Antirasisme

Vi jobber for å skape et samfunn der hudfarge, nasjonalitet, etnisitet og religiøs tilhørighet ikke påvirker menneskers mulighet for livsutfoldelse, og som reduserer deres risiko for fare og diskriminering.

Vi anerkjenner den historiske konteksten som har bidratt til å forme de undertrykkende strukturene som marginaliserte mennesker fremdeles blir påvirket av i dag,  slik som den transatlantiske slavehandelen, assimilasjonspolitikk og kolonialisme.

Over hele verden blir marginaliserte individer utsatt for hatkriminalitet, diskriminering, vold og rasisme, også i møte med helsevesenet, skolen og arbeidsmarkedet.

Vi ser det som et alvorlig demokratisk problem at personer med minoritetsbakgrunn i Norge og internasjonalt altfor ofte blir utsatt for netthets og hatefulle ytringer når de velger å ytre seg i det offentlig rom. Dette er ikke bare urettferdig, men også en trussel mot demokratiske verdier som ytringsfrihet og likeverd.

Som en antirasistisk organisasjon forplikter vi oss til å kjempe for rettferdighet og likeverd for alle, uavhengig av bakgrunn. Vi vil fortsette å jobbe for et samfunn der rasisme og diskriminering ikke har noen plass, og hvor alle individer kan leve fritt og trygt uten frykt for hat og fordommer.

SU vil: 

  • At alle skoler skal ha en handlingsplan mot rasisme.
  • Øke støtten til forskning på rasisme og diskriminering.
  • Fortsette å øke den økonomiske støtten til antirasistiske aktører og frivillige organisasjoner som jobber med antirasisme og inkludering.
  • At historiefaget på VGS tar for seg mer av verdenshistorien, og ikke historien kun sett fra et vestlig perspektiv.
  • Opprette hatkrimgrupper i alle politidistrikt for å sikre et landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet.
  • Innføre bøtelegging av hatytringer på nett. 
Del denne saken