Antirasisme

I dagens samfunn opplever mennesker å bli diskriminert basert på hudfarge, bakgrunn, religion og etnisitet. Mennesker med innvandrerbakgrunn blir utsatt for hatkriminalitet seks ganger så ofte som majoritetsbefolkningen. 1 av 3 arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn har opplevd å ikke bli ansatt på grunn av sin bakgrunn. Minoritetsungdom blir stoppet i tilfeldige kontroller langt oftere enn majoritetsungdom, uten at de får vite hvorfor de blir stoppet. Dette er bare noen eksempler på den systematiske rasismen som finnes i Norge i dag. 

Rasismen er ikke bare urettferdig, den er også hatefull, voldelig og farlig. I Norge har den tatt mange liv. Høyreekstremister har gått fra å spre budskapet sitt i små ekkokamre til å organisere seg i grupper som ikke er redde for å markere seg i det offentlige rom. Samtidig har Høyre-regjeringa sponset den rasistiske organisasjonen Human Rights Service, og sørget for at færre flyktninger får komme til Norge. 

SU ønsker et samfunn hvor alle mennesker, uansett hudfarge, bakgrunn, religion og etnisitet har frihet til å leve livene sine uten å bli diskriminert, utsatt for hatprat eller rasistisk motivert vold. 

SU vil: 

  • Opprette en forpliktende handlingsplan for å motvirke islamofobi og islamfiendtlige holdninger. 
  • Opprette hatkrimgrupper i alle politidistrikt for å sikre et landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet. 
  • Innføre bøtelegging av hatytringer på nett. 
  • Stoppe støtten til Human Rights Service. 
  • At politiet må rapportere hvem de stopper, for å sørge for at ungdommer med minoritetsbakgrunn ikke blir stoppet uten grunn. 
  • At skolen skal ha lokale handlingsplaner mot rasisme. 
Del denne saken