Afghanistan

I dag er Norges utenrikspolitikk i stor grad formet av hva NATO og USA ønsker at vi skal gjøre. Et ekspertutvalg som evaluerte norsk innsats i Afghanistan konkluderte med at Norge mislykkes i å bidra til en positiv utvikling i Afghanistan, og kun lykkes i å ha et bedre forhold til USA. Vi kan ikke lenger delta i kriger for å pleie våre allianser, når konsekvensene for de landene vi kriger i er katastrofale. 

Sosialistisk Ungdom er en del av freds- og antikrigsbevegelsen. Det innebærer at vårt mål er en fredeligere verden og for å nå det målet må vi kjempe mot stormakters geopolitiske spill. Vi mener at det er viktig at Norge går fram som et godt eksempel og tar et ansvar for å ta inn afghanske kvoteflyktninger. Det må også kreves at andre land intensiverer sin innsats i å evakuere sivilbefolkningen og ta inn kvoteflyktninger. 

Etter at Taliban tok over Afghanistan i august 2021 har mange afghanere blitt drevet på flukt. Norge må ta ansvar for å vise internasjonal solidaritet og ta imot flyktninger som trenger beskyttelse. 

SU vil:

  • At Norge skal ta inn kvoteflyktninger, og legge press på at andre land gjør det samme. 
  • Satse på humanitær bistand til Afghanistan. 
  • Stanse all våpeneksport til stater som deltar i konflikten. 
  • Støtte opp under folkelige bevegelser i landet og dermed bidra til å skape fred og demokrati. 
Del denne saken