Arbeidstidsreduksjon (6-timersdagen)

SU vil jobbe for gradvis arbeidstidsreduksjon, med sekstimersdag med full lønnskompensasjon, som mål. Økt produktivitet gjør dette mulig og vil også motvirke økt forbruk. Den økte produktiviteten i Norge, som nå blir tatt ut som profitt av eierne av arbeidsplassene, åpner også opp for mer fritid uten å senke lønna. På den måten vil de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet eller jobber i små stillinger få faste og større stillinger. Det kan også bidra til at flere klarer å stå i jobb til pensjonsalder, framfor å havne ufrivillig utenfor for tidlig.

En kortere arbeidshverdag fremmer også god folkehelse. SU vil jobbe for et samfunn der seks timer er normalarbeidstida. Dette vil gjøre at flere vil og kan velge heltidsjobb. Vi vil derfor innføre 6-timersdagen i offentlig sektor og samarbeide med fagforeningene om innføring av 6-timersdagen i privat sektor. Det er viktig at 6-timersdagen ikke kun innføres i kvinnedominerte sektorer og dermed reelt sett bidrar til å bremse lønnsveksten i allerede lavlønte kvinneyrker.

SU kommer alltid til å prioritere menneskers behov foran kapitalistisk virksomhet. En sekstimers arbeidsdag setter folks livskvalitet foran økt produksjon. Sekstimersdagen handler også om solidaritet. Solidaritet med den utslitte arbeideren, med foreldre som sliter med å løse tidskabalen, og med de som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

SU vil:

  • Innføre 6-timersdag med full lønnskompensasjon gjennom gradvis arbeidstidsreduksjon.
  • Gjennomføre forsøk på forkortet arbeidstid i offentlig sektor.
  • Se på muligheter for endringer i lovverket, som å gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid i både offentlig og privat sektor.
Del denne saken