Stemmerett for 16-åringer

Alle 16- og 17-åringer har en rekke plikter og rettigheter pålagt dem gjennom lov, blant annet at ungdom over 15 år kan straffes og at de må betale skatt. Derimot har ikke disse ungdommene noen mulighet til å påvirke politikken som føres, slik som andre voksne. 

Ungdom er en gruppe som stadig blir nedprioritert i politikken. Vi mener det er på høy tid at også 16- og 17-åringer får være med å delta i demokratiet. I 2011 og 2015 var det en prøveordning for å se effektene av 16-årig stemmerett. En av effektene er at i de kommunene hvor 16- og 17-åringer har fått stemme i prøveordningene, ser vi at andelen unge folkevalgte stiger. Når vi vet at ungdom er underrepresentert i politikken, bør det være en politisk prioritet å gjøre demokratiet mer representativt.

På den måten vil de sakene som er viktige for ungdom bli prioritert, slik som skolene vi går på, kollektivtransporten vi tar, og miljøet vi bryr oss om.

Det er ungdom som skal leve lengst med konsekvensene av politikk som vedtas i dag. Å senke stemmerettsalderen gjør at vi ungdom blir lyttet mer til.

I forsøksordningene som tidligere har vært gjennomført, ser vi at 16- og 17-åringer bruker stemmeretten like ofte som befolkningen ellers, og mye oftere enn andre unge velgere. Ved å sette ned stemmerettsalderen inkluderer vi 130 000 nye mennesker i demokratiet, og gir alle et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

SU vil:

  • Innføre stemmerett fra man er 16 år.
Del denne saken