Oslo SU søker fylkessekretær

Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstrepartis ungdomsparti, og er en feministisk og sosialistisk ungdomsorganisasjon. Vi kjemper for frihet og like muligheter for alle, uansett hvem du er, hvilket kjønn du har eller hvor du kommer fra. Sosialistisk Ungdom er en organisasjon i vekst. Vi har flere lokallag, flere medlemmer og en økende aktivitet. Vårt prosjekt skaper entusiasme hos unge mennesker over hele landet.

Vi søker en engasjert person til å fylle stillingen som fylkessekretær for Oslo SU. Dette er en 20% stilling med ønsket oppstart så snart som mulig. Fylkessekretæren har ansvar for den daglige driften av kontoret og økonomien til Oslo SU. Vedkommende følger opp henvendelser til kontoret og har ansvar for medlemshåndtering. Sekretæren har i utgangspunktet normal arbeidstid, men noe kvelds- og helgejobbing må påregnes i forbindelse med større arrangementer.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Regnskapsføring
 • Medlemshåndtering
 • Økonomi og budsjettoppfølging
 • Oppdatere kontaktinformasjonen til Oslo SU på nettsidene og i  Brønnøysundregisteret.
 • Daglig drift av fylkenes del av kontoret
 • Ha medansvar for organisering av arrangementer
 • Bestille materiell til kampanjer og skolebesøk
 • Bidra til å holde kontorarealet organisert og ryddig
 • Pakke velkomstpakker til nye medlemmer
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved ønske og behov

Kvalifikasjoner

 • Organisasjonserfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra økonomistyring i en organisasjon, men dette er ikke  noe krav. Opplæring vil bli gitt.
 • Grunnleggende datakunnskaper

Vi ser etter deg som er strukturert og ryddig i arbeidet. Du må evne å jobbe med mange og ulike oppgaver parallelt. SU er en ung og til tider hektisk arbeidsplass. Fylkessekretær jobber for det meste selvstendig, men må også kunne samarbeide med andre i organisasjonen.

SU kan tilby fleksitid med gode muligheter for avspasering. Vi holder til i fine lokaler på Tøyen i Oslo, og deler fellesarealer med SVs partikontor. Alle ansatte er omfattet av særavtale, pensjon- og forsikringsordning, og startlønn tilsvarer lønnstrinn 29 i statens lønnstabell. Dette er en fin arbeidsplass for deg som ønsker praktisk erfaring med organisasjonsarbeid, økonomistyring og regnskapsføring.

Søknad med CV sendes på e-post til luka@su.no innen 14. november. Attester og referanser blir etterspurt først ved et eventuelt intervju.

Jobbtype: deltid, 20%

Arbeidstid: dagtid

Oppstart: Snarlig

Sted: Oslo, tøyen

Søknadsfrist: 14. november

Del denne saken