Nå kan du bli instruktør i feministisk selvforsvar!

Feministisk selvforsvar handler om å gjøre jenter i stand til å forsvare seg både psykisk og fysisk mot seksuell trakassering, vold og voldtekt. Gjennom ulike øvelser lærer du å sette egne grenser og å fysisk forsvare deg selv gjennom selvforsvar. Sammen med andre jenter lærer du også å ta mer plass, og på den måten får jenter mer makt i samfunnet. 

SU kjemper for et samfunn fritt for all kvinneundertrykkelse og vold. Vi mener at jenter ikke skal trenge å være redde for å gå hjem alene, bli seksuelt trakassert eller voldtatt. Men vi vet at vi ikke våkner opp til et slikt samfunn i morgen. Derfor tilbyr vi feministisk selvforsvarskurs, slik at jenter kan ta makt over eget liv og egen hverdag, samtidig som vi arbeider politisk for å knuse patriarkatet. Vårt mål er et samfunn der feministisk selvforsvar ikke er nødvendig. 

Kursene i feministisk selvforsvar er kvinneseparatistiske. Det vil si at de bare er for jenter eller kvinner. Årsaken til dette er at menns vold mot kvinner er et strukturelt problem som rammer alle jenter og kvinner. Det gjør også at kursene blir en fin arena for å bygge søsterskap.

Vi tilbyr kurs både til jenter i SU og til grupper utenfor SU. 

Som instruktør holder du kurs i feministisk selvforsvar. På instruktørkurs lærer du deg å legge til rette for gode diskusjoner på kurs, samt fysiske øvelser og hvordan du lærer det bort til andre. Vi starter et nytt utdanningsløp for instruktører i feministisk selvforsvar i januar. Her kan du lese mer om hvordan du kan bli instruktør i feministisk selvforsvar.

Del denne saken