La fjorden leve!

Nordic Mining sier at de snart skal gå i gang med et gruveprosjekt som vil innebære sjødeponi i Førdefjorden. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og er i dag hjem for et mangfold av arter. Prosjektet til Nordic Mining vil føre til at 250 millioner tonn gruveslam dumpes i fjorden. Det tilsvarer et helt lastebillass annenhvert minutt i 50 år. Dette vil være katastrofalt for livet i fjorden. Derfor har aktivister kjempet mot gruvedumpingen i mange år, og er nå på plass i Vevring for å aksjonere mot oppstarten av prosjektet. 

Gruveprosjektet har ikke startet enda, men aktivister har allerede vært i aksjonscampen i over en uke. Der møtes aktivister fra hele landet, til og med fra utlandet, for å kjempe sammen for en levende fjord. Aktivistene i campen bruker dagene på ulike oppgaver for å holde aksjonene gående – alt fra å lage mat, rydde og snekre, til å male bannere og forberede seg til aksjonene som kommer når prosjektet starter opp.

Det er mange måter man kan kjempe mot gruvedumpingen i Førdefjorden, også fra aksjonscampen i Vevring. Alle som ønsker det kan bidra med viktig arbeid som holder aksjonscampen i gang. Det er også mange som i disse dager forbereder seg på å aksjonere sivilt ulydig ved å lenke seg dersom det blir nødvendig. Grunnen til at man er villig til å aksjonere ulovlig i denne saken er at sjødeponiet ville være så katastrofalt for livet i fjorden, at man ikke kan akseptere at prosjektet får starte opp.

Sjødeponi er en måte å håndtere avfall fra gruvedrift som er utdatert og svært miljøskadelig. I dag er Norge ett av bare to land i  verden som tillater dette. Alle andre land har- eller er i ferd med å fase det ut. Det finnes andre alternativer for håndtering av gruveavfallet, men likevel har man valgt å godkjenne Nordic Minings prosjekt i stedet for å undersøke andre muligheter grundig. Det skal ikke være sånn at hensynet til kortsiktig profitt vinner over hensynet til en levende natur.

Vi står i dag midt i en miljøkrise, og vi vet at vi har kort tid på å gjøre drastiske tiltak for å sikre et levelig miljø. Det er ingen tvil om at prosjekter som innebærer å dumpe gruveslam i rene fjorder hører fortida til.

Førdefjorden trenger aktivister som vil kjempe for en ren fjord. Har du lyst til å bidra? Se her!

Del denne saken