Internasjonalt Utvalg

Internasjonalt utvalg jobber med temaer som skatteflukt, sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og utviklingspolitikk.

Internasjonal Leder
Kaja Yngsdal Hilleren (SST)
(+47) 468 11 912
kaja@su.no

Medlemmer av internasjonalt utvalg
Guro Steinsholt (Viken)
Sigve Fredriksen (Viken)
Torje Fangel (Troms og Finnmark)
Jack Schønberg (Oslo)
Karina Nimna Gullberg-Vinje (Vestland)
Marit Fjeldvær (Trøndelag)
Amanda Anvar (Oslo)
Johanne Prøis Fearnley (Oslo)