Antirasistisk Utvalg

Antirasistisk utvalg skolerer organisasjonen i rasisme, og jobber med politikkutvikling og antirasistisk praksis. Gjennom samarbeid med andre aktører er vi med på å styrke den antirasistiske bevegelsen i Norge. 

Antirasistisk Leder
Nilofar Nori (SST)
(+47) 973 77 410
antirasisme@su.no

Utvalgsmedlemmer
Adele Mathisen (Vestfold og Telemark) 
Inga Viola Solberg (Trøndelag)
Aram Karim (Vestfold og Telemark) 
Salman Akhtar Chaudhry (Vestland) 
Aron Kamber Altinpinar (Vestland) 
Rami Chumber (Oslo) 
Mina Minaie (Viken)