Gratulerer med dagen kamerater!

I åtte år har høyresiden angrepet våre rettigheter. I åtte år har forskjellene økt, arbeidslivet blitt mer utrygt, kloden har blitt varmere og Norges rikeste har blitt enda rikere. Vår kamp for rettferdighet og sterke fellesskap er ikke over.

Det er mye som står på spill når vi til høsten får mulighet til å stemme for et nytt flertall i norsk politikk.

Klimarettferdighet

Vi vet at verden har under ti år på seg til å mer enn halvere klimagassutslippene, og vi vet at verden allerede har funnet fem ganger så mye olje og gass som vi kan brenne dersom vi skal klare å nå klimamålene.

Likevel har oljedirektører og lobbyister i Norsk Olje og Gass lenge hatt et narrativ om at norsk olje er bra for klimaet. Mange politiske partier har valgt å lytte til dem, heller enn til den omfattende forskningen som viser det stikk motsatte.

Jo lenger vi som samfunn venter med å stikke hull på lobbyistenes historie jo verre blir konsekvensene. Hvis vi ikke handler nå kommer ikke arbeiderne i oljesektoren lenger til å ha en jobb å gå til, og klimastreikende ungdommer kommer til å leve i en verden med irreversible klimaendringer. Hvis vi ikke finner løsningene i fellesskap er det arbeidsfolk nå og i framtida som taper.

I 50 år har Norge tjent godt på å pumpe opp olje og gass, men vi kan ikke fortsette med det i 50 år til.

Klimastreikende ungdommer og oljearbeidere har felles interesse i å skape et rettferdig grønt skifte. Omstillingen trues av oljedirektørene og oljelobbyistenes historie om at Norge skal produsere olje og gass lenge etter at verden skal ha null utslipp.

Vi skal heller krever en klimapolitikk for de mange – ikke for de få på toppen.

Ungdom i arbeidslivet

Min generasjon går en usikker fremtid i møte. Unge arbeidstakere er utsatt i arbeidslivet. Det har blitt ekstra tydelig under pandemien. Når det er høy arbeidsledighet og mange som trenger arbeid er det noen sjefer som velger å utnytte unge som har sin første sommerjobb.

Nesten halvparten av ungdom opplever lovbrudd på arbeidsplassen. Når vi sier ifra om at det vi trenger å lære om våre rettigheter i arbeidslivet på skolen er det enormt provoserende at høyresida står på sjefene som utnytter unge side og nekter oss det.

Kamp mot rasisme

Vi trenger et trygt og rettferdig arbeidsliv for alle. Rasisme er en trussel mot det. Alt for mange har opplevd at man på grunn av navnet sitt ikke blir kalt inn til jobbintervju. Mange har sett seg nødt til å bytte navn for å få seg jobb eller finne et sted å leie. Den rasismen som finnes er mer enn bare enkeltpersoners fordommer. Den er bygget inn i systemet vårt. Vi trenger et oppgjør med den systematiske rasismen i Norge.

I Norge skal alle ha like muligheter og ingen skal grue seg til å gå på jobb eller gå på skolen.

Et likestilt arbeidsliv

Vi har en lang vei å gå før vi har likestilt arbeidsliv. Under pandemien har vi sett at de kvinnedominerte yrkene har blitt rammet hardest. I 2020 økte arbeidsledigheten raskere blant kvinner enn menn og for første gang på lenge har forskjellene i inntekt mellom kvinner og menn økt.

Da pandemien traff oss ble det tydelig for alle hvem som gjør de aller viktigste jobbene. Det er ikke de med millionlønn. Det er helsefagarbeidere, sykepleiere, lærere, pedagoger og sosionomer.

Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker.

Men applaus betaler ingen regninger. Vi krever respekt for de av oss som har stått i front mot pandemien. Derfor krever vi lønnsløft og rett til hele og faste stillinger.

Kamp mot global ulikhet

Pandemien er ikke bare en helsekrise. Det er en ulikhetskrise og en krise som avdekker store mangler i hvordan vi samarbeider internasjonalt. Ikke siden 2. verdenskrig har hele verden stått overfor et så omfattende felles problem, men med så liten vilje til å finne felles løsninger.

I en global pandemi er det sjokkerende at Høyresiden og Arbeiderpartiet mener selskapers patenter på vaksiner er viktigere enn at fattige land skal kunne produsere vaksinene de trenger. Det er sjokkerende fordi skattebetalere verden over har bidratt med 100 mrd. dollar til utviklingen av vaksinene. Da mener jeg det er dypt urimelig og uetisk at legemiddelselskapene nekter å dele vaksineoppskriftene med fattige land. Og det er enda verre at EU, USA og Norge lar dem holde på på denne måten.

Det er på tide og sette liv og helse over legemiddelselskapenes ønske om enorm profitt.

1. mai er en dag for grenseløs internasjonal solidaritet. I dag samles arbeiderbevegelsen i forent kamp for en annen verden.

Vi lever i en verden der 8 menn eier like mye som halvparten av verdens befolkning. Det er et groteskt eksempel på hvor urettferdig verden er.

Er det noe pandemien har vist klart og tydelig er det at vi lever i en enormt urettferdig
verden. Verdens rikeste mann heter Elon Musk. Hans formue steg i fjor med 158 milliarder. Når han ble spurt om hva han tenkte om å være verdens rikeste så svarte han at det var “så rart”.

Og jeg er enig i at det er ganske rart at det har aldri vært flere dollarmilliardærer i verden enn midt i en global krise. Og det er rart at det skjer samtidig som antallet som lever i ekstrem fattigdom har økt for første gang på 20 år.

Skal vi bekjempe den globale ulikheten trenger vi et nytt økonomisk system. Vi må huske på at godt over 10% av verdens formue gjemmes unna i skatteparadiser. Vi må snu de globale pengestrømmene og endre de økonomiske spillereglene for å sikre at verdens ressurser brukes rettferdig.

Arbeidernes internasjonale kampdag

Kamerater, man må være modig for å tale makta midt imot. Heldigvis står vi på skuldrene til en fagbevegelse som aldri har gitt seg selv da det stormet som verst.

Når ulikheten i verden aldri har vært større enn den er nå så må vi finne frem kampånden. For det er ingen naturlov at det skal være sånn at noen skal ha så stor formue at de aldri klarer å bruke den opp i sin levetid, mens andre ikke har råd til helsehjelp og mat på bordet.

Verden er ikke fattig, den er urettferdig. Sammen kan vi velte de strukturene som opprettholder urettferdighet i verden.

Selv om pengemakta er sterk så er det folk som forandrer verden. Det er makt i å være mange.

1. mai er en kampdag.

Sosialismen, den er internasjonal, og vår kamp for frihet og rettferdighet er grenseløs.

Et rettferdig samfunn er ikke bare nødvendig, det er også mulig.

Gratulerer med dagen!

Del denne saken