Godt sosialistisk nyttår – la 2020 bli både rødt og grønt

Verden går ikke alltid fremover. Men det gjør SU.
 
Takk til alle SUaktivister
2019 har vært et imponerende år i SU’s historie. Vi har gjennomført en vårkampanje om ungdom i arbeidslivet der vi har løftet vårt krav om arbeidsliv inn i skolen lokalt og nasjonalt. Vi har hatt studietur for medlemmer til Trøndelag for å lære mer om sekstimersdagen, det faglige samarbeidet og hvordan vi kan sørge for at dem som arbeider får en større andel av de verdiene de skaper. Vi har hatt aksjoner på 8.mars, likelønnsdagen, pride, mot dumping av gruveslam i Repparfjord, for et fritt Palestina, mot SIAN, mot eksamen, for klimahandling og mye mer.
 
Vi blir stadig flere på de nasjonale arrangementene som vårkonferansen, høstkonferansen og ikke minst sommerleir. Det gir motivasjon å se det kameratskapet SUere skaper og hvordan vi motiverer hverandre for å skape en rettferdig verden.
 


Vi har gjennomført en imponerende skolevalgkamp. Alle SUere skal være stolte over innsatsen vi har gjort. Vi har vært på skoler over hele landet, vi har vært synlige i media og vi har hatt aksjoner.  Og det funker. Igjen stemmer en av ti elever på oss. I tillegg er vi større enn FRP i skolevalget for første gang på 18 år. SU-laget blir bare sterkere og sterkere.
Ikke bare har vi skolert mer, aksjonert mer og vært mer synlige. Vi har blitt mange flere på laget. Vi kan allerede nå si at vi har flere medlemmer enn på lenge. Vi setter i 2019 en moderne medlemsrekord. Ikke siden 2005 har vi hatt så mange medlemmer som vi har nå. Det er stas! Det er SUaktivistene’s fortjeneste. I 2020 skal vi fortsette denne eventyrlige veksten.

I tillegg har vi enda flere unge folkevalgte. Vi har 64 unge folkevalgte med et hjerte for SU.
De er våre beste kanaler for å fremme SUpolitikk i kommunestyrene rundt omkring i landet. Sammen med dem skal vi farge kommunene røde og grønne.
 
Vi må endre systemet
Verden går ikke alltid fremover. Kloden den fortsetter å koke mens høyresiden ruser seg på olje og løfter om økonomisk fremskritt. Men hva er egentlig fremskritt når man står på kanten av et stup?
 
Som en sosialistisk klimaorganisasjon har vi et ansvar for å løfte vår kritikk av kapitalismen. Det er grådighet som ødelegger kloden. Det er 100 selskaper som står for 71% av verdens klimagassutslipp. Det er høyresiden sin politikk som ikke evner å løse klimakrisen. Vi trenger systemendringer – ikke klimaendringer.
For å løse vår tids største krise må vi mobilisere klimaengasjert ungdom inn i vår organisasjon og sørge for å få dem med i kampen. Klimakrisen kan kun løses når vi forstår at vi må være røde for å være grønne.
 
De på toppen i Norge får det stadig feitere og feitere lommebøker. Erna og Siv fortsetter å gi mest til dem som har mest fra før og mindre til dem som trenger fellesskapet mest. I år kom nye kutt i tannhelse og brillestøtte, økende avgifter og en fortsettelse av skattelettene som skaper en rikere elite og et fattigere fellesskap. Vi har vært tydelige i år, og jeg kan love at vi skal bli enda tydeligere på at vi står på lag med vanlige folk mot grådighet og egoismen til overklassen.
 
Feminismen under angrep

De siste årene har vist oss at seire vi trodde var vunnet blir angrepet. 2018 vår året der vi feiret om sommeren at abortloven fylte 40 år, men bare noen måneder seinere måtte demonstrere over hele landet fordi det var viktigere for Erna å holde på makten enn å bevare dagens abortlov.
 
Over hele verden er det krefter som ønsker å angripe seire til kvinnebevegelsen. Som strammer inn på retten til kvinner å bestemme over egen kropp. Vi står sammen med våre søstre – med våre kamerater som står opp mot autoritære krefter. I polen, i USA, i Midtøsten, i Argentina. Vi vil aldri stå stille å se på at utviklingen går i feil retning.
 
Vi er feminister og vi er internasjonale feminister fordi uansett hvor undertrykkelse foregår så skal vi gå i front i kampen sammen med dem som opplever undertrykkelsen. Selv om verden går i feil retning mange steder så er det en voksende feministisk bølge i verden. Den er vi en del av. Og vi skal fortsette kampen i 2020.
 
Året med skremmende muslimhat

2019 var året da vi igjen opplevde et forsøk på høyreekstrem terror i Norge. En hvit gutt fra Bærum som fylt med hat oppsøkte en moske for å drepe mennesker. Ytre høyre mobiliserer og organiserer seg over hele Europa og i Norge. Det er skremmende og en trussel mot demokratiet.
 
Vi skal møte deres hat med mobilisering for fellesskapet. Vi skal møte rasistene sine demonstrasjoner med mot-demonstrasjoner og vi skal rive ned hvert eneste klistremerke rasistene henger opp.
 
SUere er dyktige demonstranter og vi skal vise ytre høyre at vi aldri tillater rasister i våre gater.
 
Solidaritet med Kurdistan

I verden ser vi nå enda en krig. Tyrkia, et NATO-land, har invadert Syria for å angripe kurderne. Dette er skremmende og alvorlig. Kurderne har stått i front i kampen mot IS og skulle for lengst hatt et land og et område de kan kalle sitt eget. Vi skal ikke stå å se på at Tyrkia er en krigshisser og ikke viser grunnleggende respekt for liv. Vi skal ikke se på at NATO-alliansen igjen viser seg som et vern for land som vil drive imperialistisk krig.
 
Vi må atter en gang løfte fanen for fred og fanen for solidaritet med kurderne. Vi står sammen med dem som kjemper mot undertrykkelse og står sammen i solidaritet med våre kurdiske kamerater.
 
2020 må bli året for klima og rettferdighet
Verden går ikke alltid fremover. Men den kan gjøre det. Det er mennesker som skaper samfunn og det er mennesker som endrer dem.
 
SU er en organisasjon som ønsker et alternativ til dagens system. Vi er sosialister. Flere og flere ser at våre løsninger er riktige.
 
Vi har vokst mye de siste året.
 
Vårt prosjekt skaper entusiasme hos unge mennesker over hele landet og det er deres entusiasme som bygger organisasjonen.
 
Vi skal skape begeistring for sosialisme,
vi skal skape begeistring for miljøaktivisme
og vi skal skape begeistring for feminisme.
 
Vi skal forandre samfunnet. Jeg gleder meg til å forandre det sammen med dere.
 
Godt sosialistisk nyttår – la 2020 bli både rødt og grønt

 

Del denne saken