Et usolidarisk og klimafiendtlig statsbudsjett

Direkte usolidarisk 

Regjeringen har kommet med dramatiske kutt i bistandsbudsjettet. Over 1 million barn vil miste tilgang på skole hvis regjeringens budsjett blir vedtatt. Verden står nå overfor en alvorlig sultkatastrofe og flere land blir autoritære. Verden er i krise. Da er det smålig av Norge å kutte i bistandsbudsjettet til det globale sør. I tillegg foreslår regjeringa å kutte i antall kvoteflyktninger. Det er skammelig.

Klimahandling må skje nå! 

Regjeringa når ikke Norges klimamål. Regjeringen prioriterer heller å bruke en milliard på kutt i dieselavgiften og dropper viktige klimatiltak. For eksempel kutter de i frivillig skogvern, de kutter penger som har gått til klimatiltak i kommunene og de prioriterer å bygge ut alle store motorveiprosjekter, mens viktige jernbaneprosjekter settes på vent. 

Rettferdig fordeling

Aldri før har det vært flere milliardærer i Norge. Samtidig så opplever rekordmange mennesker at det er vanskelig å få økonomien til å gå rundt. Likevel har ikke regjeringa levert et budsjett som får ned de økonomiske forskjellene i Norge. Hvis du har en inntekt på 2 millioner kroner i året, må du kun betale et par hundrelapper mer i skatt i måneden. Vi mener skatten på de høyeste inntektene og de største formuene må opp. Slik kan vi sikre mer til de som har minst gjennom å øke studiestøtta og vi kan bygge ut mer velferd som kommer alle til gode.  

Del denne saken