Den internasjonale kvinnedagen

Hvorfor markerer vi 8. mars?

Kampen for kvinners rettigheter har kommet langt i mange vestlige land. For de fleste kvinner er det mulig å delta i arbeidslivet, gjennomføre abort og avgi stemme ved politiske valg. Disse seierne har ikke kommet gratis, men som et resultat av at kvinner i mange år har stått på barrikadene for å kjempe for grunnleggende rettigheter.

Situasjonen er derimot ikke slik i alle land, og derfor markerer vi også kvinnedagen i solidaritet med kvinner som undertrykkes overalt i verden. Dette er en dag for å stå sammen med kvinner som blir utsatt for voldtekt som våpen i krig og konflikt, jenter som tvinges inn i ekteskap før de når puberteten og unge jenter i Latin-Amerika som tvinges til å bære fram et uønsket barn.

I Norge har kvinnekampen kommet langt, men det er fortsatt noen kamper som enda ikke er vunnet. 1 av 10 norske kvinner blir utsatt for voldtekt i løpet av livet, og stadig hører vi om overgripere som får gå fri, til tross for tydelige tegn på at ei jente har mistet selvbestemmelse over egen kropp. #Metoo-bevegelsen satte lys på hvor stort samfunnsproblem seksuell trakassering er, og det eksisterer fortsatt holdninger som gjør samfunnet utrygt for kvinner.

Vi kjemper også for kvinner i arbeidslivet. Norge er et av de landene som er verst på å parkere kvinner i deltidsstillinger, og tradisjonelle kvinneyrker er fortsatt underbetalte i forhold til mannsdominerte yrker.

I tillegg tvinges vi til å kjempe gamle kamper på nytt igjen. I 2019 fikk Krf gjennomslag for den første innskrenkinga av abortloven på 40 år. Innskrenkinga i abortloven begrenser kvinners frihet til å selv bestemme over egen kropp og hvor mange barn de vil ha. 

Like viktig i år som alltid!

Pandemien har spesielt vært farlig for kvinner. Mange kvinner som lever med voldelige partnere har blitt stengt inne i hjemmene sine uten fluktveier. I helsesektoren jobber det flest kvinner og disse har stått på dag og natt på alle verdens sykehus og sykehjem. I Polen har koronapandemien blitt brukt som et maktmiddel for å innføre totalforbud mot abort og kvinner som leda demonstrasjoner mot lovforslaget er tiltalt for brudd på smittevernregler. 

Selv om smittevernregler påvirker årets markering av kvinnedagen, kan vi ikke la en pandemi sette en stopper for årets viktigste kampdag! I Sosialistisk Ungdom skal vi løfte 8. mars over hele landet, i år som alle andre år.

Lad opp til kvinnedagen med SU

Søndag 7. mars arrangerer SU et digitalt arrangement for å lade opp til kvinnedagen. På programmet er det både litt kamp og litt fest. Sjekk ut arrangementet på facebook her og meld deg på!

SV arrangerer digital 8. mars lunsj. Sjekk ut programmet her.

I tillegg finnes det arrangementer mange steder i landet. Vi oppfordrer alle til å delta på sitt lokale arrangement, enten fysisk eller digitalt.

Del denne saken