SUs 30. ordinære landsmøte

Gi innspill!

Alle medlemmer i SU har rett til å komme med innspill eller forslag til landsmøtet, uansett om de skal på landsmøtet eller ikke. De fleste innspillsrundene vil foregå på møter i fylkene, men du kan også sende det inn på mail.

Hva skal behandles på landsmøtet?

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet skisserer SUs ideologi og grunnsyn og legger grunnlaget for alt av SUs politikk og organisatoriske arbeid.

Prinsipprogramkomiteen sine diskusjonsspørsmål finner du på ressurssidene.

Fristen for å sende innspill er 18.februar. Send innspill til eirin@su.no.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er et strategisk dokument som sier hvilke politiske saker SU skal prioritere og hvordan SU skal jobbe frem til neste landsmøte.

Handlingsprogramkomiteen sine diskusjonsspørsmål finner du på ressurssidene.

Fristen for å sende innspill er 18.februar. Send innspill i dette skjemaet.

Antirasistisk manifest

Antirasistisk manifest skal vise hvordan antirasisme henger sammen med klassekamp, feminisme og internasjonal solidaritet. Dette skal være et ideologisk dokument, men også komme med konkret politikk for å bekjempe rasisme i Norge. 

Antirasistisk manifestkomiteen sine diskusjonsspørsmål finner du på ressurssidene.

Fristen for å sende innspill er 18.februar. Send innspill til najma@su.no.

Uttalelser

Uttalelser er kortere dokumenter som sier hva SU mener om et politisk tema. Det er vanlig at fylkeslag, lokallag og utvalg sender inn uttalelser. Frist for å sende inn uttalelser er 14. april.

Valg av sentralstyre

Sentralstyret velges på landsmøtet. Sentralstyret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen og jobber fra kontoret i Oslo. De jobber blant annet med konferanser og fadderarbeid, samt administrativt arbeid. Sentralstyret består av 13 medlemmer. Blant de 13 medlemmene velges et arbeidsutvalg bestående av leder, to nestledere og en generalsekretær. I tillegg velges feministisk leder, faglig leder, internasjonal leder, antirasistisk leder og miljøpolitisk leder blant de 13 medlemmene.

Den forberedende valgkomitéen er allerede i gang med arbeidet. Det er mulig å gi komitéen innspill frem til 5. februar. Send mail til anette@su.no. Den forberedende valgkomitéen kommer til å sende ut sin innstilling i 2. innkallingen til landsmøtet. 

Vil du delta på landsmøtet?

Delegasjonene, altså de som skal dra på landsmøtet, velges på et allmøte i fylket ditt. Ta kontakt med fylkeslederen din om du har lyst til å dra på landsmøtet: https://su.no/kontakt/fylkes-og-lokallag/

Hvis man blir valgt til delegasjonen er det viktig at man forbereder seg godt og deltar på alle møter og regionalt seminar i fylket ditt.

Praktisk informasjon

Landsmøtet vil foregå på en skole på Østlandet. Mesteparten av tiden sitter landsmøtet i salen og følger debattene. På kveldstid må man regne med å bruke tid på å lese sakspapirer og forberede seg til kommende debatter. Mer informasjon kommer etterhvert.

Lurer du på noe? Ta kontakt med generalsekretær Frida Nodeland Indregard på frida@su.no.

Del denne saken