5 gode grunner til å stemme SV!

Ella stemmer SV ved årets valg!

Her er 5 gode grunner til at jeg stemmer SV og til at du burde gjøre det samme!

  • Norsk skole er urettferdig. SV vil fjerne eksamen og kvitte seg med fraværsgrensa. Det er viktig for meg at skolen er et sted hvor jeg og mine venner trives og lærer, derfor velger jeg SV.
  • Klimakrisa er vår tids største utfordring. SV tar klima på alvor og har en ordentlig plan for å kutte 70% av Norges utslipp. Vi trenger handlingskraft, ikke tomme løfter fra høyresiden for å løse klimakrisa.
  • 1 av 10 kvinner blir voldtatt i løpet av livet, nesten halvparten før de fyller 18. Jeg syntes det er vondt å tenke på at noen jeg kjenner mest sannsynlig har opplevd å bli voldtatt. SV ønsker en samtykkelov som gjør at all sex uten samtykke er voldtekt.
  • Forskjellene i Norge øker. Her i Oslo har boligprisene økt tre ganger så mye som lønnsveksten de siste 18 årene. Det gjør det umulig for studenter og unge å komme seg inn på boligmarkedet uten ressurssterke foreldre. SV ønsker en ny boligpolitikk i Norge og flere studentboliger.
  • Det er på høy tide å ta et oppgjør med rasismen som finnes i Norge i dag. 40% oppgir at de mener muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur. SV vil opprette hatkrimgrupper i alle politidistrikt og stoppe den statlige støtten til Human Right Service.

Dette er mine grunner for å stemme SV. Om du ønsker en faktisk endring i samfunnet, ja da burde du bli med meg og stemme SV ved årets valg!

Del denne saken