Hvorfor feirer vi 1.mai?

Alle kamper kjempes av en grunn. Vår bevegelse vokste ut av samholdet rundt en felles misnøye med vilkårene i fabrikkene. Man sto sammen mot luselønn, lange arbeidsdager, og et farlig arbeidsmiljø. Arbeiderklassen hadde mye å kjempe for, i solidaritet med hverandre og for seg selv. En sint og voksende sosialistisk arbeiderbevegelse klarte å få viktige gjennomslag. 

Historien er en fortelling om klassekamp, en fortelling om de mange som står opp mot de få. Mye har blitt bedre de siste 20, 50, 100 årene, men den grunnleggende ubalansen i makt og rikdom er den samme i dag som den var da fyrstikkarbeiderne gikk i streik i 1889. Dette er viktig å huske på en dag som denne.

Vi er heldige som lever i et land preget av en sterk arbeiderbevegelse. Vi har en god offentlig velferd, gratis utdanning, og et trygt arbeidsliv; det kan vi aldri ta for gitt. Goder vi har kjempet frem er under press, og forskjellene er på vei opp. En sosialistisk verden virker kanskje fjern, men vi vet at hvis vi jobber sammen kan vi gjøre hva som helst. Dette har arbeiderbevegelsen før oss vist er mulig!

Våre hovedsaker i år

Reell streikerett for kvinner!

I 2022 var det flere store streiker innenfor kvinnedominerte yrker; lærerne og barnehagearbeiderne. I tillegg har sykepleierne streiket tre ganger de siste fire årene. Til tross for sine utrolig viktige samfunnsfunksjoner, ser disse yrkene gang på gang reallønnsnedgang. 

Dersom kvinnedominerte yrker gang på gang blir møtt med tvungen lønnsnemnd når de streiker, så har ikke de yrkene reell streikerett. 

Gi kvinner retten til å streike!

Sekstimers arbeidsdag

En av de viktigste kampene som fagbevegelsen har vunnet er åttetimersdagen, men vi kan ikke stoppe der. Vi blir stadig mer produktive, og frem til nå er det blitt tatt ut i profitt og lønn, men det er på tide å ta noe av overskuddet ut i fritid. SU ønsker å innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon, for å gjøre hverdagen friere, og for å prioritere livsglede fremfor bunnlinje. Vi ser samtidig at når arbeidsledigheten øker og stadig flere står utenfor, så vil å redusere arbeidstiden være en god mulighet til å skape flere jobber, og sikre flere en inntekt. 

Styrk yrkesfag!

Et av fagbevegelsens viktigste krav har alltid vært lik rett til utdanning. Historisk har det betydd at arbeiderklassens barn skulle få mulighet til å ta høyere utdanning, en rettighet som i utgangspunktet ble forbeholdt rike familier. I dag er problemet at mange yrkesfagelever ikke får lærlingplass, og derfor ikke får fullført utdanningen sin. SU ønsker å endre systemet for videregående opplæring slik at Norge har den kompetente arbeidskraften til å løse de utfordringene vi står overfor.

Boligpolitikk

Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. Boliger er ment for å bo i, ikke for å spekulere i, men fordi boligmarkedet har fått løpe løpsk i flere tiår har det blitt til en ulikhetsmaskin. Bolighaiene presser prisene i boligmarkedet opp, noe som fører til at mange sliter med å komme seg inn, spesielt unge og lavtlønnede. Det å eie sin egen bolig blir i stadig større grad et gode reservert til de rikeste. Boligsektoren i Norge burde ikke styres av profitt, men den burde ha som mål at alle skal ha et levelig sted å bo. En sosial boligpolitikk handler om fordeling og velferd. Derfor vil SU etablere en tredje boligsektor utenfor det kommersielle boligmarkedet, så flere kan få en sjanse til å eie sin egen bolig. 

Ha en god kampdag, kamerater! 

Del denne saken