Synnøve Kronen Snyen innstilt til leder av SU

Valgkomiteens innstilling til Sosialistisk
Ungdoms sentralstyre perioden 2020-2022
Valgkomiteen har bestått av:
Helga Hustveit (sentralstyret)
Victor Eide Starheim (Møre og Romsdal)
Amalie Ånesen (Agder)
Hanne Myrvoll (Innlandet)
Oda Sofie Heien Larsen (Vestfold og Telemark)


Innstilling til Sosialistisk Ungdoms sentralstyre 2020-2022
Leder Synnøve Kronen Snyen
1.nestleder Balder Alvær Olafsen
2.nestleder Agathe Brautaset Waage
Generalsekretær Luka Andrine Hansen Dyrnes
Feministisk leder og 1. vara til AU Sunniva Leikanger Yndestad
Styremedlem og 2. vara til AU Hans Christian Knudsen
Internasjonal leder Alexander Fossen Lange
Miljøpolitisk leder Frida Nodeland Indregard
Faglig leder Hanna Torsdatter Limstrand
Styremedlem Eirin Miljeteig Helgesen
Styremedlem Nilofar Nori
Styremedlem Maiken Sætran Lium
Styremedlem Mina Jørgensen Bergem


Presentasjon av kandidatene


Leder: Synnøve Kronen Snyen (1996 – Viken)
Synnøve kommer fra Oppegård og har vært medlem av SU siden 2013. Hun har tidligere vært fylkesleder i Akershus SU, lokallagsleder i Follo SU og har sittet i internasjonalt utvalg.

Denne perioden har hun vært 1. nestleder i sentralstyret. Hun har også sittet i kommunestyret i Oppegård, og vært aktiv i SV der. Før perioden i sentralstyret har Synnøve sittet som nestleder i studentparlamentet ved UiO. Synnøve er flink til å se og bygge mennesker, og har en god evne til å bygge sterke fellesskap. Hun kommer til å bidra til samhold i sentralstyret og organisasjonen. Erfaringen hennes fra AU i denne perioden vil være en svært viktig ressurs i perioden framover. Utad vil Synnøve fremme en radikal profil som SUere kjenner seg igjen i.

1.Nestleder: Balder Alvær Olafsen (1998 – Viken)
Balder kommer fra Bærum og har vært medlem av SU siden 2014. Tidligere har han vært fylkesleder i Akershus SU, leder av Bærum SU og SV, og medlem av internasjonalt utvalg.

Denne perioden har han vært faglig leder i sentralstyret og skapt tette bånd med fagbevegelsen. Hans gode omdømme i fagbevegelsen kommer til å være en viktig ressurs i perioden framover, selv om han går inn i et nytt verv. Balder har også hatt ansvar for SUs plattformer på sosiale medier den siste perioden og har gjort en stor og synlig jobb med å forbedre SUs medieprofil. Denne kompetansen kommer til å fortsette å være viktig i tiden framover. Siden høsten 2019 har han vært gruppeleder for Viken SV og har vist god evne til å balansere dette med den store jobben det er å sitte i sentralstyret. Han har også ledet arbeidet med SUs handlingsprogram for den kommende perioden

2.Nestleder: Agathe Brautaset Waage (1998 – Vestland)
Agathe kommer fra Bergen og har vært medlem av SU siden 2013. Hun var svært aktiv i lokallaget Bergen SU frem til hun ble valgt som fylkesleder i Elevorganisasjonen (EO) i Hordaland i 2015. Engasjementet førte til at hun ble valgt inn i sentralstyret til EO, og så tok fatt på det nasjonale ledervervet. Som leder av Norges største ungdomsorganisasjon har
Agathe fått bred erfaring med å jobbe i media og politiske prosesser opp mot Stortinget og departement. Som leder av EO har hun også god erfaring med ledelse og oppfølging av medlemmer. Flere som arbeidet med henne der har trukket frem hennes unike evne til å arbeide strategisk for politisk gjennomslag, dette kan man se tydelig da EO fikk gjennomslag for samtlige politiske kampsaker i hennes periode. Agathe har svært høy kompetanse innenfor skolepolitikk, og med bakgrunnen fra SU har hun også god kjennskap til SUs ideologi og politikk.


Generalsekretær: Luka Andrine Hansen Dyrnes (1998 – Oslo)
Luka kommer fra Oslo og har vært medlem av SU siden 2011. Hun har vært fylkesleder i Oslo SU og medlem av miljøpolitisk utvalg. Denne perioden har hun vært ordinært styremedlem i sentralstyret. Luka har gjennom hele sentralstyreperioden vist seg som lærevillig, samarbeidsvillig og en med høy arbeidskapasitet. Hun har vist seg å være god på oppgavene hun blir satt til og har alltid gjennomført prosjekter på en stødig måte. Hennes tidligere sentralstyreerfaring kommer til å være helt uunnværlig i arbeidet som generalsekretær og oppfølgingen av det nye sentralstyret. Etter mange års erfaring i SU har Luka opparbeidet seg høy ideologisk og organisatorisk kompetanse.


Feministisk leder og 1. vara til AU: Sunniva Leikanger Yndestad (1999 – Vestfold og
Telemark)

Sunniva kommer fra Stathelle og har vært medlem av SU siden 2015. Hun har tidligere vært leder av Grenland SU, sittet to perioder som landsstyrerepresentant, vært økonomiansvarlig og fylkesstyremedlem i Telemark. Hun er også instruktør i feministisk selvforsvar. Hun var med på å starte opp Kvinnefrontens ungdomsorganisasjon, jentefronten. Etter videregående har Sunniva bodd et halvt år i Vietnam og i år har hun vært på brigade med Latin-Amerikagruppene i Colombia. Sunniva er ideologisk og politisk sterk, og har en spesielt god tyngde innenfor feministisk ideologi, politikk og praksis. Sunniva har en særegen evne til å se andre mennesker og et tydelig ønske om at SU skal være et trygt, givende sted for medlemmer og en organisasjon som ivaretar en god takhøyde i diskusjoner.


Styremedlem og 2. vara til AU: Hans Christian Knudsen (1999 – Vestland)
Hans Christian kommer fra Sogndal og har vært medlem av SU siden 2015. Siden da har han hatt en sentral rolle i å bygge Sogn og Fjordane SU, både som lokallagsleder i Sogndal og økonomiansvarlig for fylkeslaget. Han har representert Sogn og Fjordane SU i landsstyret gjennom to perioder, noe som har gitt han god kjennskap til organisasjonen. Nå sitter han
som fylkessekretær for Vestland SU. Utenfor SU har han sittet i sentralstyret til Humanistisk Ungdom, ble i høst valgt inn i kommunestyret i Sogndal og studerer for tiden økonomi og administrasjon. I forkant av landsmøtet har han sittet i handlingsprogramkomitéen. Hans Christian har stor motivasjon for administrativt og organisatorisk arbeid som vil være verdifullt i sentralstyret.


Internasjonal leder: Alexander Fossen Lange (1996 – Viken)
Alexander kommer fra Bærum og har vært medlem av SU siden 2015. Tidligere har han vært landsstyrerepresentant og nestleder i Akershus SU. Denne perioden har han vært internasjonal leder i sentralstyret. Utenfor SU har han vært aktiv i studentpolitikken og sittet i studentparlamentet ved UiO for Venstrealliansen. Ved å ha med Alexander videre som internasjonal leder inn i neste periode får sentralstyre en unik mulighet til å videreføre
og styrke samarbeidet med SUs søsterorganisasjoner globalt. Alexander har eksepsjonell politisk kunnskap om internasjonale spørsmål og solid erfaring med sentralstyrearbeidet og organisasjonen. Alexander skriver for tiden master i historie om norsk oljeindustri og deres forhold til fagorganisering.


Miljøpolitisk leder: Frida Nodeland (1998 – Viken)
Frida Nodeland kommer fra Bærum og har vært medlem av SU siden 2015. Hun har vært med i Bærum SU, ledet Oslo Sosialistiske Studenter og har hatt ulike tillitsverv i Natur og Ungdom. Denne perioden har Frida sittet i miljøpolitiske utvalg. Hun har mange tanker om hvordan SU kan fortsette arbeidet med systemendring heller enn klimaendring, og har god ideologisk og realpolitisk kompetanse på miljøpolitikk. Frida er en person med en stor ståpåvilje, mye motivasjon for arbeidet i sentralstyret og er lett å samarbeide med. For tiden studerer hun samfunnsgeografi ved UiO.

Faglig leder: Hanna Torsdatter Limstrand (1994 – Trøndelag)
Hanna kommer fra Trondheim og ble medlem av SU i 2009. Hun var aktiv i flere år og satt som leder av Trondheim SU. De siste fire årene har hun fokusert på studier og jobb, men har et sterkt ønske om å komme tilbake i SU. Hun jobber i kommunikasjonsavdelingen i fagforeningen Creo, som er Norges største kunstnerforbund. Hun er for tiden midt i en
bachelor innen prosjektledelse med fokus på kulturarrangementer. Med lang erfaring innen organisasjonsarbeid, prosjektledelse og god kunnskap innen fagpolitikk er hun godt rustet til å ta over som SUs neste faglige leder. Hanna vil involvere fagbevegelsen i SUs prosesser og være påkoblet deres arbeid, for at SU skal være en naturlig samarbeidspartner for ulike
forbund.


Styremedlem: Eirin Miljeteig Helgesen (2000 – Vestland)
Eirin kommer fra Stord og vært medlem av SU siden 2017. Hun har siden da sittet i fylkesstyret til Vestland og Hordaland, både som leder og landsstyrerepresentant. Hun har også vært med i lokallagsstyret til Stord SU, hvor hun var nestleder og styremedlem. Eirin er instruktør i feministisk selvforsvar og har høy kompetanse innenfor feminisme og internfeministisk praksis. I forkant av landsmøtet har hun sittet i prinsipprogramkomiteen. Eirin har enormt engasjement for organisasjon og lærer nye oppgaver raskt.


Styremedlem: Nilofar Nori (2001 – Nordland)
Nilofar kommer fra Melbu og har vært medlem av SU siden 2017. Hun er folkevalgt i Hadsel kommune og var Norges yngste ordførerkandidat i 2019. Nilofar har erfaring som leder av Vesterålen SU, samt nestleder og økonomiansvarlig i Nordland SU. Hun er for tiden lokallagsleder i Natur og Ungdom, aktiv i Afghanistankomiteen og arbeider med å starte opp en interesseorganisasjon for Nord-Norge. Hun står godt i krevende situasjoner og setter seg raskt inn i nytt arbeid. Nilofar har god erfaring med mediearbeid, samt kompetanse på antirasisme og er en tydelig stemme for Nord-Norge.


Styremedlem: Maiken Sætran Lium (1995 – Trøndelag)
Maiken kommer fra Selbu og har vært medlem av SU siden 2014. Hun har sittet i feministisk utvalg denne perioden og startet opp Selbu SU. Hun har vært styremedlem, nestleder og sitter nå som økonomiansvarlig i Oslo Sosialistiske Studenter. Hun har vært en sentral del av kvinnebevegelsen de siste årene. Hun har sittet to år i arbeidsutvalget til Kvinnefronten og i 8.marskomiteen i Oslo, samt jobbet for JURK. Maiken har et stort nettverk og mye legitimitet inn i kvinnebevegelsen, samtidig som hun er dreven på organisatorisk arbeid. Gjennom vervene hennes i kvinnebevegelsen har hun fått en særskilt politisk kompetanse, og gode evner til å strukturere arbeidet sitt og arbeide som et lag for å kunne gjennomføre store prosjekter.


Styremedlem: Mina Jørgensen Bergem (2000 – Oslo)
Mina kommer fra Oslo og har vært medlem av SU siden 2015. Hun har vært leder av Østkanten SU og fylkesleder i Oslo SU. Med Mina som leder har Oslo SU opplevd en enorm vekst. Hun er instruktør for feministisk selvforsvarskurs og har som medlem av SoMe- gruppen vist god kompetanse innen sosiale medier. Hun har vært medlem av ungdomsutvalget til LO i Oslo som SU-representant. I forkant av landsmøtet har hun sittet i handlingsprogramkomitéen. Mina utviser høy arbeidskapasitet, god samarbeidsevne og er kreativ i måten hun jobber på.

Del denne saken