Sterilisering

Regelverket for sterilisering er utdatert. I dag kan man ikke selv bestemme hvorvidt man vil gjennomføre en sterilisering før fylte 25 år. Dette til tross for at man ved 25års-alderen har vært over den medisinske lavalder i ni år og myndig i syv. Det er problematisk at alle som ønsker å sterilisere seg før de fyller 25 år må søke om dette til en nemnd som skal behandle søknaden på vegne av samfunnet. Sterilisering bør være en personlig avgjørelse.

Dagens steriliseringsordning forskjellsbehandler kvinner og menn grovt økonomisk. Sosialistisk Ungdom det er uholdbart at kvinner straffes økonomisk på grunn av sine fysiske forutsetninger. Lik rett til sterilisering innebærer en utjevning i pris. Alle myndige mennesker skal kunne velge den prevensjonen som passer dem best, uavhengig av kjønn og økonomi.

SU vil:

  • At aldersgrensen for sterilisering senkes til myndighetsalder
  • At egenandelen for sterilisering for kvinner senkes til tilsvarende pris som menn betaler.
Del denne saken