Skole og utdanning

Dagens skole ser ikke hele mennesket. Ingen er god på alt, og mange faller utenfor når alt vi bedømmes på er hvor flinke vi er til å pugge. SU kjemper for en skole som ser mer enn bare testresultater og som verdsetter det hver og én er god på.
En helhetlig vurdering
Å slite seg gjennom eksamen i en svett gymsal og knote ned læresetninger man har pugget dagen før, ligner ikke på noe man møter i arbeidslivet. SU ønsker en skolehverdag som setter læring høyere enn pugging, og et opptakssystem som ser elever for det de er gode på. SU skal også kjempe mot dagens fraværsgrenser og for fleksitid i skolen, fordi det er viktig at kompetanse teller mer enn fravær.
Sosialistisk Ungdom krever:

  • Et nytt opptakssystem for høyere utdanning som vektlegger relevante karakterer
  • At eksamen på videregående erstattes med et prosjekt som drives frem gjennom hele året
  • En lærertetthet på maks 15 elever per lærer i barneskolen og maks 20 elever per lærer i ungdomsskolen og videregående skole

Lærlinger
Alle yrkesfagelever burde få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Lærlinger er
arbeidslivets fremtid. De fleste lærlinger blir raskt en verdifull ressurs og produktive
medarbeidere. Ved å ta inn lærlinger i bedriften har de muligheten til å skreddersy
morgendagens fagarbeidere.
Sosialistisk Ungdom krever:

  • At offentlige bedrifter tar inn lærlinger og gir dem utdanningen de har krav på
  • At yrkesfagundervisningen gjøres mer relevant og praksisrettet
Del denne saken