Pugging og testing

Et ustanselig press skapt av testing og prøver fører til usunt stress hos elevene. Faktisk er skolerelatert stress den største årsaken til at ungdommer er stresset i dag. Dessuten er det helt meningsløst at elever skal måtte pugge quizfakta til masse prøver, for å så glemme det de har pugget uken etter. Dette er en dårlig måte å lære på.

SU vil at skolen skal fokusere på læring, ikke meningsløs pugging. SU kjemper for en skole som ser mer enn bare testresultater og som verdsetter det hver og én er god på. Elevene bør selv få makten til bestemme hvor mange prøver det skal være i løpet av en uke, og skolen må fokusere mer på at eleven får lære fagstoffet skikkelig på en inspirerende måte.

Sosialistisk Ungdom mener:

  • At skolen skal fokusere på læring, ikke meningsløs pugging
Del denne saken