Opptak til høyere utdanning

Bilde: SV

I dag styres opptak til høyere utdanning, hovedsakelig gjennom snittkarakter. Systemet med snittkarakterer knuser folks drømmer. En risikerer å ikke ha mulighet til å studere noe man både har lyst til og er flink til, fordi karakterer som ikke er relatert til det en ønsker å studere trekker ned snittet. Det er mulig å bli en dyktig lege uten å være den beste i klassen sin i gym og det er mulig å bli en god psykolog uten å være mester i historie. Å fjerne systemet med snittkarakter vil bidra til at flere folk får studere det de er motivert til, og motiverte mennesker gjør en bedre jobb. SU mener at man i større grad bør ta i bruk opptaksprøver, intervjuer eller lignende for å avgjøre hvem som kommer inn på utdanninger der det er trangt om plassene. 

SU krever: 

  •  At systemet med opptak ved snittkarakter endres til at  relevante karakterer vektes høyest ved opptak til  høyere utdanning 
Del denne saken