NATO

Ved at Norge i dag er med i NATO binder vi oss til vestlige stormakters, og da særlig USAs, utenrikspolitikk. Det betyr at vi i mindre anledning til å føre en selvstendig og demokratisk forankret utenrikspolitikk, samtidig som at man er med på å legitimere en allianse som legger til grunn førstehåndsbruk av atomvåpen, som driver angrepskrig rundt om i verden, og som inkluderer autoritære regimer som Tyrkia. Selv om NATO ble stiftet som en forsvarsallianse, brukes alliansen i dag først og fremst for å opprettholde urettferdige globale maktforhold og å føre krig utenfor egne grenser gjennom den såkalte “out of area”-paragrafen.

SU vil:

  • Melde Norge ut av NATO.
  • Ta initiativ til å opprette en nordisk forsvarsallianse, slik at vi kan stå sammen med nabolandene våre i forsvarspolitikken.
Del denne saken