#MeToo

Bilde: Mihai Surdu

#Metoo har vist at seksuell trakassering er et samfunnsproblem som altfor ofte ikke blir tatt på alvor. I dag vet vi at seksuell trakassering forekommer i alle samfunn og i alle kulturer, og jenter er de som er mest utsatt. Seksuell trakassering tar fra jenter friheten til å føle seg trygg i egen kropp, og er et konsekvens av et samfunn hvor jenter og kvinner fremdeles undertrykkes. 

Seksuell trakassering forekommer i mange former, og ofte kjenner man personen som man blir trakassert av. I dag er “hore” og “homo” de vanligste skjellsordene i norsk skole, og 21 % av jenter på videregående har opplevd seksuell trakassering på skolen. 

Det viktigste vi kan gjøre i kampen mot seksuell trakassering er å forebygge. Derfor ønsker vi at barn skal lære om grensesetting og grenserespektering i ung alder. Vi mener at barn må lære tidlig at de har intimgrenser som skal respekteres, og at bare ja betyr ja. Videre ønsker vi at alle skoler skal ha en handlingsplan mot seksuell trakassering, slik at man kan varsle og forhindre at folk trakasseres på skolen. 

SU vil: 

  • At seksuell trakassering skal tas inn i seksualundervisninga. 
  • At grensesetting og grenserespektering skal introduseres tidlig for barn, slik at man lærer å kjenne egne grenser og respektere andres. 
  • Alle skoler skal ha en handlingsplan mot seksuell trakassering. 
Del denne saken