Luftforurensning

Bilde: Zoya Loonohod

SU vil:

  • Sikre et godt og rimelig kollektivtilbud.
  • Prioritere syklende og gående foran bilen. Det trengs økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Vi vil belønne kommuner som satser på sykkel.
  • Bilbruk skal være dyrere i byområdene. Det kan skje gjennom rushtidsavgift og parkeringsavgifter.
  • Innføre lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig.
  • Stille krav om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring.
  • Elektrifisere transportsektoren. SU vil vri kjøpsavgiftene på nye biler slik at nye biler som selges er nullutslippsbiler.
  • Sikre at store båter som ligger til kai i byene bruker elektrisitet i stedet for diesel gjennom krav og støtte til landstrøm.
  • Innføre en ordning hvor folk i områder med dårlig luft får støtte til å skifte ut gamle vedovner.
Del denne saken