Fosterdiagnostikk

Bilde: https://unsplash.com/@cheaousa

Fosterdiagnostikk er tester som kan vise ulike sykdommer hos foster i mors mage. De to variantene det brukes mest av i Norge er såkalt NIPT-test og dobbel blodprøve (KUBB-test). Testene brukes for å avdekke om fosteret har trisomi eller andre kromosomavvik. 

I Norge er det begrenset hvem som i dag får tilgang på denne informasjonen. Dagens ordning gjør at fosterdiagnostikk er forbeholdt eldre gravide kvinner og de som er genetisk anlagt for noen sykdommer. Dette har ført til at flere kvinner velger å dra til utlandet og betale store pengesummer for å forsikre seg om at alt er vel med fosteret. 

Det er urettferdig at fosterdiagnostikk er forbeholdt en liten andel av gravide kvinner. Dagens ordning legger også opp til at de som har råd, kan få tilgang på livsviktig informasjon, mens andre ikke får det. Vi mener at alle kvinner skal få tilgang på informasjon angående fosteret deres, uavhengig av lommebok, gener og alder. Derfor ønsker vi å innføre gratis fosterdiagnostikkprøver for alle gravide, slik at kvinner har mer kunnskap og kan ta informerte valg om eget liv. 

SU vil: 

  • Innføre mer bruk av fosterdiagnostikkprøver. 
  • Gjøre fosterdiagnostikkprøver som NIPT og KUBB gratis. 
  • Gi gravide informasjon om fosterdiagnostikk.
Del denne saken