Eggdonasjon

Eggdonasjon er et av de store stridsspørsmålene i debatten rundt endringen av bioteknologiloven. SU mener det burde være lov å donere overskuddsegg etter avsluttet assistert befruktning, men ikke at det skal være tilgang for alle kvinner å donere egg. Dette vil gjøre at ufrivillig barneløse får større mulighet til å få barn.

Det er likevel viktig å ha et godt regelverk knyttet til eggdonasjon som fjerner muligheten for en kommersiell industri og ikke legger press på de som donerer, slik at det er reelt frivillig. Derfor ønsker SU at rammene for eggdonasjon skal være de samme som dagens regelverk for sæddonasjon. Det betyr at donor må være ukjent for den som mottar (det kan ikke være en søster, venn eller lignende). Donor kan samtidig ikke være anonym, slik at barnet kan få anledning til å vite hvem den biologiske moren er. Det skal heller ikke være mulig å gi annen betaling enn reisekompensasjon.  

SU vil

  • Tillate donasjon av overskuddsegg 
Del denne saken