Abort

Bilde: Ingrid Hødnebø

Selv i vår tid er rettigheten til å bestemme over egen kropp under sterkt press, både i Norge og i resten av verden. Selv i Norge er det mye skam rundt å ta abort, og i flere år har abortloven vært under angrep fra den konservative høyresida, samtidig som flere stater kriminaliserer en grunnleggende rettighet. 

Norsk abortlov gir kvinner rett til å bestemme over egen kropp ut 12. svangerskapsuke. Etter det må kvinnen møte i en abortnemnd, som består av en gruppe med leger. I abortnemnden må kvinnen fortelle hvorfor hun ønsker abort, og det er nemnden som avgjør om hun får innvilget abort eller ikke. I de fleste tilfeller får kvinner innvilget abort, og det er fordi de fleste aborter som skjer etter uke 12. skyldes at man har utført tester som har påvist at fosteret har en alvorlig sykdom. 

SU har alltid kjempet for at kvinner skal bestemme over egen kropp, fordi kvinner vet best selv hva som er riktig for dem. Vi kjemper for en kunnskapsbasert abortlov, hvor kvinner får informasjon om fosteret deres og hvor ingen påføres skyld og skam for å bestemme over eget liv. SU mener at dagens abortlov må utvides. I Nederland og Canada har man en mer liberal abortlov enn i Norge, uten at det har ført til økte aborttall eller at kvinner utsetter å ta abort til siste stund. 

Da abortloven ble vedtatt var det et kompromiss mellom de som mente at kvinner ikke er skikket til å ta en slik avgjørelser selv, og de av oss som ønsker at kvinner skal få bestemme over eget liv. Med ny teknologi kan kvinner få mer kunnskap om svangerskapet deres, og da mener vi også at tida for å liberalisere abortloven er moden. 

Mange kvinner som møter i nemnd forteller om vonde og pinlige opplevelser. Vi mener at når nemnder i de fleste tilfeller godkjenner kvinnens søknad, så har ikke abortnemnden noe funksjon utover å gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere. Så lenge abortnemnder fremdeles tas i bruk, mener vi at det er viktig at alle gravide har tilgang på en nemnd i nærheten av seg. Med dagens sentralisering forsvinner stadig vekk flere abortnemnder, og det gjør at reiseveien blir lenger og terskelen for å gå via nemnd blir høyere. Derfor mener SU at så lenge man fremdeles har nemndordningen, så må vi stanse nedlegging av abortnemnder. 

Selv om SU kjemper for en liberal abortlov, mener vi også at det er viktig å forebygge aborter, og særlig senaborter, som er de som mellom 13-27. svangerskapsuke. Derfor ønsker SU å gjøre prevensjonsmidler gratis for jenter under 16 år, og fjerne aldersgrense på nødprevensjon i butikk og på bensinstasjoner. Vi ønsker at jenter og kvinner skal få mer informasjon om prevensjonsmidler, og at staten aktivt skal bevilge mer penger til å forske på fosterdiagnostikk, slik at disse kan forbedres. 

SU vil: 

  • Reversere alle innstramningene i abortloven og utvide abortgrensa til uke 22. 
  • Avskaffe abortnemnder. 
  • Innføre gratis prevensjon for jenter under 16 år. 
  • Bevilge penger til å forske på fosterdiagnostikktester. 
  • Fjerne aldersgrensa på nødprevensjon i butikk og på bensinstasjoner, slik at nødprevensjon blir mer tilgjengelig. 
Del denne saken