Nå er det mulig å søke om å bli medlem i utvalg i SU!

Hva innebærer det å sitte i utvalg?

Sosialistisk Ungdom har 5 ulike utvalg som alle jobber innenfor sine fagfelt. Å sitte i ett utvalg innebærer at man gjør ulike former for utvalgsarbeid. Dette innebærer blant annet å: lage ressurser til resten av SU (som aksjonspakker og innledninger), reise ut til fylkes/lokallag, holde skoleringer og representere SU i møte med samarbeidsorganisasjoner. 

Hva innebærer det å sitte i Arbeidsgruppa for internfeministisk praksis? 

Selv om vi i SU er feminister og antirasister så påvirkes vi likevel av undertrykkende maktstrukturer. Derfor må vi jobbe aktivt mot kjønnsroller og diskriminering innad i organisasjonen. Arbeidsgruppa for internfeministisk praksis jobber blant annet med å utvikle ressurser til tillitsvalgte, videreutvikle formøter og bidra til at SU er en trygg organisasjon å være aktiv i for alle.

Praktisk informasjon
Fristen for å søke er: 21 august. Utvalgene velges på landsstyremøtet 24.-25. september og man velges for 2 år. Her finner du søknadskjemaet: https://forms.gle/1bKsJcmqB8z4mL1k8

Hvis du har innspill til hva utvalget eller arbeidsgruppa bør prioritere å jobbe med i perioden kan det sendes direkte på e-post til lederne for utvalgene. Kontaktinformasjon finner du her: 

Spørsmål om faglig utvalg: 

Emma Pedersen: emma@su.no 

Spørsmål om internasjonalt utvalg: 

Kaja Yngsdal Hilleren: kaja@su.no 

Spørsmål om miljøpolitisk utvalg: 

Viktor Moe Hegerberg: viktor@su.no 

Spørsmål om feministisk utvalg og antirasistisk utvalg: 

Linnea Sandsberg: linnea@su.no

Spørsmål om Arbeidsgruppa for internfeministisk praksis: 

Eirin Miljeteig Helgesen: eirin@su.no

Del denne saken