Bli med på Globaliseringskonferansen med SU

Globaliseringskonferansen er et politisk verksted som arrangeres 30. september – 2. oktober. Her får du en helg fullspekket med faglig, politisk og kulturelt program, og møter med engasjerte og spennende medmennesker! I løpet av helgen arrangeres det over 40 foredrag, verksteder, konserter, debatter, utstillinger, solidaritetsløp og samtaler.

Tema for årets konferanse er “Strategier for en bedre verden”. Både i Norge og globalt står sosiale bevegelser overfor en rekke globale kriser: en ulikhetskrise, en kvinnedrapkrise, en atomvåpenkrise og en klima- og naturmangfoldskrise. Selv om disse krisene treffer oss forskjellig, er de samtidig uløselig knyttet til hverandre, noe som åpner for samarbeid på tvers av bevegelser.

Årets Globaliseringskonferanse inviterer derfor til å diskutere hvordan vi best kan mobilisere kreftene og skape en bedre verden. Kan krisene egentlig være et mulighetsrom for å bevise at en annen verden faktisk er mulig?

Påmeldingsfrist er 4. september. Her kan du melde deg på: https://forms.gle/oqsuHMC2xennRLU36

Det er en egenandel for å delta på arrangementet som dekker alt av mat, reise og overnatting i Oslo. Det betales til arrangøren Norges Sosiale Forum via vipps #123694 ved påmelding. 

På konferansen overnatter vi på en skole i Oslo. Det er felles oppmøte ved Tigeren på Oslo S kl. 16:00. Lørdag og søndag deltar vi på Globaliseringskonferansen i regi av Norges Sosiale Forum. Konferansen foregår på DOGA i Oslo, og vi reiser frem og tilbake dit sammen. På kvelden fredag og lørdag er det sosialt program på skolen. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med SUs konferansesjef Johanne Østengen på johanne@su.no

Del denne saken