Forside Events

Events

Reload Socialism 2017

27. Oktober 14:00 - 29. Oktober 14:00
Reload Socialism 2017 - SUs nasjonale høstkonferanse
Bli med å skape en rettferdig verden

Verden er ikke fattig den er urettferdig: 8 menn eier like mye som halve verden, i 2050 er det mer plast enn fisk i havet og internasjonalt er kvinners og skeives rettigheter under angrep. Over hele verden mobiliserer den radikale venstresida, og i Norge er høstens valg over. Hvor står SU, hva er veien videre?

Alle SUere er velkommen: om du er helt ny, eller har vært med lenge!

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUoZmiMxe00VuUBiR6XOiCKHuzCoDK-eHO0gjXXfvv1fScPQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

Konferansen er koster 300 kroner. Kontonummer: 7874.06.22764. Merk betalingen med fullt navn og fylkeslag.

Konferansen blir i Oslo, mer informasjon kommer fortløpende.

Påmeldingsfrist og avmeldingsfrist er seinest 13. oktober.

Snakk med fylkeslag angående reise! :)

Om det er noe du lurer kontakt konferansesjef Helga Hustveit på mail helga@su.no eller ring 94836260.

Program:
Fredag:
16.00 oppmøte på Tigern ved jernbanetorget og felles avreise til skole
17.00-17.45 Innsjekk og brødmat
17.45-18.00 Velkomst med høstkonferansegruppa
18.00-19.00 Formøter
19.00-19.30 Leders tale ved leder i Sosialistisk Ungdom Andrea Sjøvoll
19.30-20.00 Hvordan er det å være aktivist i Latin-Amerika? Ved represntanter fra sosiale bevegelser i Colombia og Guatemala.
20.00-21.15 middag
21.15 Underholdning

Lørdag
09.00-10.00 Frokost
10.00-11.00 Parallelle spor
- Hvordan skape et fungerende lokallag? ved Nisrin El Morabit
- Hvordan verve nye medlemmer? ved sentralstyremedlem Oda Sofie Heien Larsen
- Hvordan drive med aktivisme? Aksjonismeworkshop, med aksjonsukegruppa for oljefritt LoVeSe.
11.00-11.10 Pause
11.10-12.40 Parallelle spor (sosialisme)
-Ny i SU: Sosialisme på 1,2,3 ved sentralstyremedlem Una
Pasovic
-Rutta: Sosialistisk politikk i dagens samfunn, Ebba Boye
-Nerd: Hvordan skape et sosialistisk samfunn? Ingrid Fiskaa
12.40-13.00 Pause med frukt og brødmat
13.00-14.30 Parallelle spor (miljø)
-Ny i SU: SUs miljøpolitikk på 1,2,3 ved Guro Aasaaren
medlem av SUs miljøpolitiske utvalg
-Rutta: Agroøkologi med Marlyn Martínez (CNA), Dioneider Carrascal (CNA) fra Colombia, Maria Isabel Soc (Conavigua) og Leticia Vásquez(CUC) fra Guatemala
-Nerd: Økologisk Økonomi, Arild Vatn, professor ved NMBU
14.30-15.30 Lunsj
15.30-16.30 Klassekamp og kvinnekamp med Kirsti Bergstø, nestleder i SV
16.30-16.40 Pause
16.40-18.10 Paralle spor (feminisme)
-Ny i SU: Femisme på 1,2,3 ved Kaja Lund, generalsekretær i SU
-Rutta: Antirasistisk kvinnekamp ved Mina Adampour, samfunnsdebattant
-Nerd: Kvinners rettigheter i en verden med konservative krefter ved Ingrid Hødnebø, nestleder i SVs kvinnepolitisk utvalg
18.10-18.30 Pause
18.30-19.30 Parallelle spor
- Økonomiskolering, ved nestleder Henriett Rød
-Trygg organisasjon, ved sentralstyremedlem Halvor Ekeland
-Aksjonismeworkshop ved aksjonsuka for oljefritt LoVeSe.
19.30-20.30: Middag
20.30-21.00 OVERRASKELSE
21.00 Story slam

Søndag
09.00-10.00 Frokost
10.00-11.30 Internasjonalt
-Situasjonen i Kurdistan, UngKurd v/Rozerin Algunerhan
-Problemene med EU/EØS, Ungdom mot EU v/ Dina Serine Owren
-Våpenforbud og nedrustningspolitikk, Solidaritetsungdommen v/Reidun Ryland og Joakim Lossius
-Radikalisering, Just Unity v/Faten Mahdi Al-Hussaini
11.20-11.30 Pause
11.30-13.00 Paneldebatt: Hva er framtiden for vår bevegelse?
13.00-14.00 Rydding
14.00-14.50 Hvorfor ta kampen? Ved leder i SV Audun Lysbakken
14.50-15.00 Internasjonalen
15.00 Utsjekk

Lokasjon

Hagegata 22
Oslo, 0653 Norway

Del Events på: