Forside Events

Events

Webinar: Hva kan vi gjøre med seksuell trakassering?

22. Februar 19:00 - 22. Februar 20:30
Det nærmer seg 8. mars og kvinnepolitisk utvalg i SV inviterer derfor til webinar om seksuell trakassering. Med oss denne kvelden har vi JURK og stortingsrepresentant Freddy Øvstegård.

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, forteller om hva seksuell trakassering er, hva man kan gjøre om noen man kjenner eller en selv blir utsatt for seksuell trakassering, og hvordan seksuell trakassering håndteres rettslig.

Freddy Øvstegård skal han snakke om arbeidet med de feministiske sakene på Stortinget, og forslagene SV har levert som skal behandles i tida framover.

Møtet foregår via nett. Du kobler deg enkelt opp via egen datamaskin, mobil eller nettbrett. Send mail til ssr@sv.no for å melde deg på og få tilsendt påloggingsinfo.


JURK er et gratis rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter som setter studiene til side i et år for å fylle det de anser som et udekket rettshjelpsbehov. JURKs arbeid består av saksbehandling i enkeltsaker, rettighetsinformasjon og rettspolitisk arbeid. JURK har over flere år hatt en gruppe som fokuserer på rettspolitiske spørsmål i tilknytning til seksuell trakassering. Gjennom mange års rettspolitisk arbeid med dette området, og lang erfaring med rettshjelp i enkeltsaker om seksuell trakassering, har JURK samlet mye kunnskap om emnet.

Freddy Øvstegård er stortingsrepresentant for Østfold SV, og sitter i familie- og kulturkomiteen. Han er også nestleder i SU. Freddy har levert flere forslag i stortinget knyttet til seksuell trakassering.

Del Events på: