Bli med på Globaliseringskonferansen med SU

Globaliseringskonferansen er et politisk verksted, der en rekke organisasjoner og bevegelser har arrangementer, debatter og innledninger. Det vil komme veldig spennende innledere fra både inn- og utland. 

Tema for årets konferanse er “Strategier for en bedre verden”. Både i Norge og globalt står sosiale bevegelser overfor en rekke globale kriser: vi har i dag en ulikhetskrise, en kvinnedrapkrise, en atomvåpenkrise og en klima- og naturmangfoldskrise. Selv om disse krisene treffer oss forskjellig, er de samtidig uløselig knyttet til hverandre, noe som åpner for samarbeid på tvers av bevegelser.

Årets Globaliseringskonferanse inviterer derfor til å diskutere hvordan vi best kan mobilisere kreftene og skape en bedre verden. Kan krisene egentlig være et mulighetsrom for å bevise at en annen verden faktisk er mulig?

Påmeldingsfrist er 2. september. Her kan du melde deg på: https://forms.gle/oqsuHMC2xennRLU36

Har du spørsmål? Ta kontakt med SUs konferansesjef Johanne Østengen på johanne@su.no

Del denne saken