Forside Asyl og integrering

Asyl og integrering

Verden står overfor den største humanitære krisen siden andre verdenskrig og den kommer ikke til å gå over med det første. Stadig flere blir drevet på flukt fra krig, konflikt og naturkatastrofer. De som tar den farefulle flukten til Europa og Norge skal møtes med medmenneskelighet og verdighet.

Norsk asylpolitikk
I den norske asyldebatten får høyresiden prege retorikken, og dermed også flytte politikken i en mer inhuman retning. SU skal være en sterk stemme for en human, men rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. Norge har et ansvar for å ta imot mennesker som har rett på beskyttelse. Samtidig skal vi behandle alle som kommer, uavhengig av beskyttelsesbehov, med medmenneskelighet gjennom rask og rettssikker behandling og verdige mottaksforhold. SU   skal ha løsningene som viser at det er mulig å beholde menneskeverdet, og likevel opprettholde både den norske velferdsstaten og asylsystemet.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • At Norge skal føre en human, men rettferdig asylpolitikk basert på menneskerettighetene og barnekonvensjonen
  • At asylsøkende barn og ungdom får sine rettigheter ivaretatt gjennom en bedre omsorgssituasjon
  • At alle asylsøkere skal få en rettsikker behandling med krav om svar på asylsøknad innen 3 måneder

Integrering
Det viktigste for en god integrering er en rask, obligatorisk og jevnt fordelt bosetting i norske kommuner. Derfor skal SU jobbe for at det blir lettere for kommunene å bosette gjennom statlige finansieringstiltak, faglig støtte og et rimelig antall flyktninger i forhold til kommunens innbyggertall. Vi må gi mennesker som kommer til Norge muligheten til å være ressurser. Dette gjør vi best gjennom å satse på utdanning og arbeid, men også gjennom å stille tydelige krav til dem som kommer.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • Obligatorisk bosetting og rettferdig fordeling mellom ulike kommuner og bydeler
  • At asylsøkere gis midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på svar
  • Økt statlig finansiering til bosetting og fullfinansiert bosetting av enslige flyktningbarn

Del Asyl og integrering på: