Globaliseringskonferansen med SU

Tema for årets konferanse er “Strategier for en bedre verden”. Både i Norge og globalt står sosiale bevegelser overfor en rekke globale kriser: vi har i dag en ulikhetskrise, en kvinnedrapkrise, en atomvåpenkrise og en klima- og naturmangfoldskrise. Selv om disse krisene treffer oss forskjellig, er de samtidig uløselig knyttet til hverandre, noe som åpner for samarbeid på tvers av bevegelser.

Årets Globaliseringskonferanse inviterer derfor til å diskutere hvordan vi best kan mobilisere kreftene og skape en bedre verden. Kan krisene egentlig være et mulighetsrom for å bevise at en annen verden faktisk er mulig?

Påmeldingsfristen er 2. september. Her kan du melde deg på: https://forms.gle/oqsuHMC2xennRLU36

Facebook-arrangementet til SU finner du her: https://www.facebook.com/events/2997820167182746?ref=newsfeed

Har du spørsmål? Ta kontakt med SUs konferansesjef Johanne Østengen på johanne@su.no

Del denne saken