Aksjonsuke mot rasisme

Rasisme foregår rundt oss – på skolene våre, på arbeidsplassene våre og i gatene våre.

Det er noen av oss som opplever fordomsfulle ytringer i skolegården og som ikke blir tatt like mye på alvor som kollegene våre på jobb. Det er noen av oss som blir stoppet på gata av politiet jevnlig, samtidig som andre ikke en gang blir stoppet når de gjør noe ulovlig. Samfunnet vårt gir noen privilegier, og fratar andre frihet. Dette er rasisme.

For SU er det fullstendig uakseptabelt at vi lever i et samfunn hvor norske innbyggere går rundt og føler seg usikre og utrygge på grunn av sin identitet. SU mener at alle skal ha like muligheter uansett hvordan man ser ut eller hvilken bakgrunn man har.

Skal vi klare å slå ned på rasismen i samfunnet må vi tørre å snakke høyt om det og vise motstand. Vi trenger et skikkelig oppgjør med rasisme i Norge!

Regjeringen velger derimot å møte rasisme med å gi statsstøtte til den rasistiske og islamofobiske bloggen Human Rights Service (HRS). Å gi statsstøtte til HRS er å sponse farlige holdninger og legitimere rasistiske utsagn. Det er å stå på feil side av historien.

Når regjeringen gir statsstøtte til HRS gjør det hverdagen til mange av oss vanskeligere. For når rasistiske og hatefulle ytringer spres gjør det at flere mennesker får rasistiske holdninger. Hat og rasisme er farlig, og har store, negative konsekvenser for vanlige folk.

Vi i Sosialistisk Ungdom er antirasister. Derfor krever vi at statsstøtten til HRS fjernes.

Aksjonspakka finner du her.

Del denne saken