Forside A-Å Yrkesfag

Yrkesfag

Uten fagarbeideren stanser Norge, og uten rekruttering dør yrkesfagene ut. Derfor er det viktig at det er like naturlig å velge yrkesfag som studieforberedende. SU vil at yrkesveiledningen skal begynne allerede i 8. klasse og ha flere utplasseringer i løpet av ungdomsskolen slik at flere får prøvd seg i forskjellige yrker. Dessuten ser vi at mange foreldre har utdaterte holdninger når de gir råd til barna sine om hvilke yrker de burde velge, derfor ønsker vi en egen holdningskampanje rettet mot foreldre.

I tillegg skal vi gjøre yrkesfagene mer attraktive ved å lovfeste retten til læreplass og øke stipendene slik at alle som går yrkesfag får alt dekket utstyret sitt, noe de ikke gjør i dag. Vi tror på praktisk læring og vil både innføre mer og tidligere utplassering i bedrift, i tillegg til å gjøre fellesfagene mer relevante for yrkesfaget man har valgt.

SU vil:

  • Ha tidligere og mer utplassering i bedrift
  • Ha en holdningskampanje rettet mot foreldre
  • Øke utstyrsstipendet slik at skolen faktisk blir gratis for alle
  • Gjøre fellesfagene mer praktiske

Del Yrkesfag på: