Forside A-Å Våpeneksport

Våpeneksport

Våpenhandel er verdens største industri. Norge er en av verdens største våpeneksportører, og det desidert største i forhold til folketall. Det er i dag ingen garanti for at norske våpen ikke havner på avveie og blir brukt av stater og regimer med grove brudd på menneskerettighetene. Norge har vedtatt en politikk som har en klar og tydelig intensjon om ikke å eksportere våpen til land i krig, der krig truer, eller land som begår krigsforbrytelser.

SU vil:

  • Stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning
  • Styrke kontrollen med våpeneksporten

Del Våpeneksport på: