Forside A-Å Utvikling

Utvikling

Mange av tingene vi i vår vestlige hverdag tar for gitt, er ting som andre mennesker bruker all sin tid på å drømme om og kjempe for. Heldigvis kan vi kjempe kampen med dem. Med våre ressurser har vi muligheten til å gjøre en forskjell i land som trenger det. Som sosialister og feminister mener vi at dette er en mulighet vi må gripe, ettersom vårt overordnede mål er et klasseløst verdenssamfunn der alle kan leve et fritt og trygt liv.

Det urokkelige hovedmålet med vår utviklingshjelp må være å styrke de enkelte landene vi hjelper. Likevel er det et poeng i seg selv at flere utviklede, demokratiske, ressurssterke og selvstendige land vil komme hele verden til gode, ettersom vi alle er tjent med mindre forskjeller. Ikke for vår egen samvittighets skyld, men også fordi land med likere utgangspunkt vil ha lettere for å drive samarbeid, handel og erfaringsutveksling med hverandre.

SU krever:

  • At det for hver krone som brukes på militære, skal 1,25 NOK brukes til bistand. Det skal alltid gå minst 1,5% av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand.
  • Institusjonsbygging for å sikre staters selvstendighet og bekjempe utnyttelse.
  • Pengestøtte til fagforeninger og sivilsamfunn heller enn til statlig hold.
  • Offentlig støttede utveksling-, stipend-, og erfaringsutvekslingsprogrammer for sivilsamfunn, som journalister og akademia.
  • Oljefondet skal investere i bedrifter som løfter miljø, kvinner og lavere klasser.
  • Betingelsesløs sletting av illegitim u-landsgjeld.
  • Utvikle matsikkerhet, helsetjeneste og infrastruktur for å skape selvstendighet.

Del Utvikling på: