Forside A-Å Ungdomsmakt

Ungdomsmakt

Mangelen på ungdommer i kommunestyrer og ungdomsrådenes påvirkningskraft i kommunene gjør at ungdommer sjeldent har noe de skulle sagt i sitt eget lokalsamfunn. SU mener styringen og kontrollen på tilbud og tjenester som angår ungdom bør ligge på ungdoms hender.

Det må etableres ordninger som sikrer at ungdom får innflytelse på hva kommunen bruker penger på. Kommunene bør derfor sette av penger i budsjettet en ungdomspott som fordeles ved deltakende budsjettering. Blant annet dagens ungdomshus stenger ofte tidlig på kvelden, og unge som bruker tilbudet tvinges ut på gaten. SU mener selvstyrte ungdomshus er den beste løsningen for å opprettholde et godt tilbud for mange ungdommer.

SU vil:

  • En ungdomspott i budsjettet til alle kommuner som fordeles ved deltakende budsjettering
  • Ha selvstyrte ungdomshus
  • At hus og bygninger som står tomme brukes til nytte for samfunnet, som f.eks. ungdomshus

Del Ungdomsmakt på: