Forside A-Å TTIP/TISA

TTIP/TISA

Sosialistisk Ungdom er en forkjemper for demokrati, og derfor er vi imot de internasjonale handelsavtale TTIP og TISA. Dette er avtaler for store multinasjonale selskaper, og er til for deres rettigheter. (For å sikre folket fra velferdsprofittører og usaklige aktører er det nødvendig å kunne regulere markedet.)

SU krever at:

  • Private selskapers rettigheter skal ikke trumfe Norges politikk.
  • Makten skal ligge i demokratiet, ikke hos selskaper.
  • Man skal legge til rette for at offentlige tilbud er normen, og ikke forby omgjøring av private tjenester til offentlige tjenester slik som TISA hadde gjort.
  • Om viktige handelsavtaler skal vedtas må det være åpenhet og stor diskusjon blant hele folket. Regjeringen må gi tilstrekkelig informasjon til Stortinget og folket.
  • Norge skal trekke seg ut av forhandlingene om TISA

Del TTIP/TISA på: