Forside A-Å Tog og jernbane

Tog og jernbane

Det er et enormt potensiale for tog i Norge. Det er et mål å få mest mulig transport over på tog. For å forbedre tog-infrastrukturen er det eneste vi mangler evnen til å prioritere og finansiere. Vi i SU prioritere tog fremfor store motorveier og tredje rullebane på Gardermoen.

SU krever:

  • En opprustning av det eksisterende jernbanenettet, for å få kapasitet til både mer mennesker og gods.
  • Lyntog mellom de store byene, for at det skal være enkelt å velge tog fremfor fly.
  • Erstatte dieseltog med elektriske tog.
  • NSB skal være statlig eid, vi ønsker ikke en konkurranseutsetting av togtrafikken.

Del Tog og jernbane på: