Forside A-Å Tannhelse

Tannhelse

Nordmenn er blant de friskeste i verden. Dette skyldes et godt utviklet offentlig velferdstilbud for alle. Prinsippet om likhet og universalisme står sterkt i Norge, men likevel er helsen vår det tydeligste tegnene på klasseskillene i Norge i dag.

Tannhelsen er ikke dekket av det offentlige slik andre sentrale helsetjenester er. Hvert år er det 140.000 nordmenn som ikke har råd til å dra til tannlegen, selv om det er nødvendig. Tannhelse er en del av vår folkehelse, og må tas vare på, på samme måte som resten av kroppen.

SU vil:

  • At tannhelse skal bli en del av folketrygden
  • Utvide gratis tannhelse til fylte 20 år

Del Tannhelse på: